Alkoholhaltiga drycker medför ansvar

På Spendrups är vi medvetna om att ett felaktigt bruk av alkohol kan medföra negativa konsekvenser för både individer och för samhället i stort. Som producent av alkoholhaltiga drycker har vi ett stort ansvar att främja en sund alkoholkultur.

En osund alkoholkonsumtion kan orsaka mycket lidande, både för dem som dricker och för barn och vuxna i deras omgivning. Även samhällsekonomiskt är alkoholmissbruk ett problem genom alkoholrelaterade olyckor och skador.

På Spendrups arbetar vi på flera sätt för att minska och motverka dessa skadliga effekter. Vi gör det genom att följa svensk lagstiftning, genom att stödja initiativ som vill förebygga skadeverkningarna av en osund alkoholkonsumtion samt genom att bredda och höja kvaliteten i vårt eget alkoholfria sortiment.

Spendrups stödjer flera projekt och initiativ som syftar till att begränsa alkoholens skadeverkningar:

  • Vi är i dag den största ekonomiska bidragsgivaren till organisationen Nattvandrarna. Syftet med nattvandring är att det ska finnas vuxna förebilder, medmänskligt stöd och social trygghet bland unga människor när de rör sig ute på kvällar och nätter.
  • ”Prata om alkohol” är ett initiativ av Sveriges Bryggerier och Sprit & Vinleverantörsföreningen (SVL) som bygger på ett material för samtalsbaserad undervisning på högstadie- och gymnasienivå. Syftet är att ge ungdomar redskap att hantera social press och grupptryck när det gäller alkohol.
  • Drinkwise är ett initiativ från SVL. Det är en plattform för information, diskussion och reflektion om attityder kring alkohol och hur alkohol ska konsumeras på ett ansvarsfullt sätt. Drinkwise är en del av den europeiska satsningen responsibledrinking.eu.
  • Som huvudsponsor till Årets Kock vill vi bidra till den svenska matkulturen. Vår ambition med samarbetet är att främja en sund dryckeskultur där drycken har en självklar och positiv del i matupplevelsen.

Vi genomför också flera egna initiativ för att öka medvetandet om alkoholens risker. 2017 startade vi ett helt nytt utbildningskoncept för våra restaurangkunder under namnet KrogVis. Förutom öl- och vinutbildningar erbjuds inom konceptet en utbildning i ansvarsfull alkoholservering. Under 2018 kommer vi att utöka KrogVis-konceptet med en utbildning som heter ”Schysst krog”. Utbildningen syftar till att skapa en trygg arbetsplats som aktivt arbetar mot alla typer av kränkningar.

Spendrups är också en aktör i Festivalsverige. Under festivalen Summerburst 2017 arrangerade vi en helt alkoholfri bar genom Briska Cider, ett initiativ som blev väldigt uppskattat.

Läs mer om hur vi tänker kring vårt alkoholfria sortiment här och om hur vi ser på alkohol och ansvar i Spendrups affärsetiska kod.

Alkoholfritt är hållbart

Det kanske främsta sättet att verka för en sund dryckeskultur är genom att utveckla vårt eget alkoholfria sortiment. Genom att ta fram goda alkoholfria drycker kan vi skapa fler möjligheter för konsumenterna att i olika sammanhang välja bort alkohol.

Ansvarsfull marknadsföring

Som en producent av alkohol är det viktigt att ta ansvar för de risker som är kopplade till en osund alkoholkonsumtion. Det gäller inte minst i marknadsföringen av våra produkter. Så här ser vi på Spendrups på ansvarsfull marknadsföring.

En oansvarig marknadsföring av alkoholhaltiga drycker innebär flertalet risker. Det kan till exempel locka unga att dricka eller skapa en överdrivet positiv bild av alkoholens effekter. Därför har vi på Spendrups särskilda restriktioner när det gäller marknadsföring av alkoholhaltiga drycker:

Ingen reklam mot minderåriga. Våra marknadsföringsaktiviteter av alkoholhaltiga drycker får inte rikta sig särskilt till personer under 25 år. I vår marknadsföring av alkoholhaltiga drycker förekommer dessutom inga modeller eller skådespelare som är eller framställs som yngre än 25 år. I samband med marknadsföring av våra alkoholhaltiga drycker undviker vi också marknadsföringskanaler, föremål, bilder, symboler, musik eller personer som appellerar framförallt till minderåriga.

Riskfyllda aktiviteter. Marknadsföringsaktiviteter ska inte uppmuntra till intag av alkohol i kombination med aktiviteter som kan innebära risker eller som kräver full sinnesnärvaro för att kunna utföras på ett säkert sätt.

Hälsa & social framgång. Marknadsföringsaktiviteter av alkoholhaltiga drycker ska inte förespråka att alkoholkonsumtion kan bota sjukdomar, förbättra mental eller fysisk kapacitet eller bidra till personlig framgång och attraktivitet. Marknadsföringen ska heller inte uppmuntra till överdriven eller ansvarslös alkoholkonsumtion eller framställa avhållsamhet eller måttlighet på ett negativt sätt.

Stötande marknadsföring. Våra marknadsföringsaktiviteter ska inte innehålla budskap som kan upplevas som stötande, diskriminerande eller som trakasserande mot människor baserat på kön, etnisk tillhörighet, sexuell läggning, religiös övertygelse, ålder eller någon annan grund.

Under 2017 inledde Konsumentverket två ärenden avseende marknadsföring av alkoholdryck i strid mot tillämpliga regler, ett mot Spendrups Bryggeri och ett mot Spring Wine & Spirits. I båda fall besvarade vi Konsumentverkets skrivning på ett sätt som medförde att Konsumentverket fann att ytterligare åtgärder inte var nödvändiga och båda ärendena avslutades således.

Läs mer om hur vi tar ansvar i Spendrups affärsetiska kod här.

Cookies används för att ge en bättre upplevelse av vår webbplats. Läs mer om våra cookies och om hur du kan avböja cookies här.