Så kan vi göra skillnad

Att vi engagerar oss i lokalsamhället är viktigt för oss på Spendrups. På orter där vi bedriver verksamhet stödjer Spendrups föreningsliv och fritidsaktiviteter, framför allt kopplat till ungdomar. Syftet är att skapa ett socialt sammanhang som har betydelse för lokalsamhället och som utgör en tillgång för våra medarbetare och deras familjer.

Här är några av de initiativ som vi stöder eller är med och driver:

Unga företagare

Spendrups är grundat på entreprenörskap och det är därför självklart för oss att stödja entreprenörskap bland ungdomar. För tionde året i rad delade familjen Spendrup under 2017 ut stipendiet Ung Företagsamhet till unga företagare. Syftet är att uppmuntra och stärka unga företagare som visar prov på god affärsmässighet och utmärkande entreprenörsegenskaper. 2017 gick stipendiet till Relode – läs mer här.

Loka Heroes – skillnad genom basket

Loka Heroes är Spendrups största egna engagemang, och ett projekt som vi driver tillsammans med Svenska Basketbollförbundet. Vi vill att fler barn och ungdomar ska få ta del av basketens positiva kraft, för vi tror att basket gör skillnad på riktigt. Projektets syfte är att hitta och ge resurser till människor som gör skillnad i samhället med hjälp av basket. Inom Loka Heroes pågår just nu tio olika projekt med olika målsättning. Till exempel driver vi ett projekt där ensamkommande flyktingbarn får möjligheten att utbildas till basketdomare. Under 2018 kommer vi att starta projektet Basket Gäris i Vårby. Bara fem procent av Vårbys högstadietjejer är med i en idrottsförening – på Lidingö är andelen 59 procent. Läs mer om Loka Heroes-projekten här.

Foodloopz och Charity of Food

Under 2017 har vi skänkt mer än 50 000 flaskor dryck till olika ideella organisationer, såsom Göteborg Räddningsmission och Scouterna, med hjälp av Foodloopz och Charity of Food. Detta är drycker med kort bäst före-datum, men så klart med bibehållen kvalitet. Syftet är både att minska svinnet och att låta våra produkter komma dessa organisationer till godo.

Hållbart företagande vid Örebro Universitet

Spendrups har under 2017 varit ett av företagen i referensgruppen som hjälpt till att forma ett nytt mastersprogram i företagsekonomi vid Örebro universitet. Programmet riktar sig till studenter som i framtiden vill jobba med hållbarhetsfrågor. Spendrups roll har initialt bestått i att ge input kring utbildningens upplägg så att den blir relevant för näringslivet. När utbildningen sätter igång under höstterminen 2018 kommer Spendrups att delta på olika sätt, bland annat genom studiebesök.

Cookies används för att ge en bättre upplevelse av vår webbplats. Läs mer om våra cookies och om hur du kan avböja cookies här.