Etik och ansvar i fokus

För Spendrups handlar hållbarhet om ett ansvarsfullt uppträdande på marknaden, att säkerställa goda arbetsförhållanden där medarbetare trivs och utvecklas, att utgöra en positiv kraft i lokalsamhället samt att bidra till en social och ekologisk hållbar framtid.

Vårt arbete för hållbar utveckling baserar sig på FN Global Compacts och OECD:s principer för företags agerande gällande konsument- och allmänintresse, arbetsrätt, miljöpraxis, antikorruption och mänskliga rättigheter. Spendrups affärsetiska kod innehåller företagets grundläggande policyer på alla dessa områden. Det är ett viktigt dokument som ger oss förutsättningar att agera ansvarsfullt i den löpande affärsverksamheten. Dessutom utgör den grunden för en kultur där varje medarbetare bidrar till att nå Spendrups vision.

Det är viktigt för oss att vår affärsetiska kod är ett levande och aktuellt dokument. Under 2018 kommer vi därför att uppdatera och förtydliga delar av koden samt utbilda våra medarbetare i den uppdaterade versionen.

 

Cookies används för att ge en bättre upplevelse av vår webbplats. Läs mer om våra cookies och om hur du kan avböja cookies här.