fbpx

Loka Heroes är Spendrups största initiativ som under 2018 växte med fyra nya projekt. Därmed finns nu 14 grupper runt om i landet som tar sig an olika samhällsutmaningar genom basket.

Så gör vi skillnad i lokalsamhället

Som en stor aktör är det mycket viktigt för oss på Spendrups att de orter som vi verkar i mår bra. Därför är vi en aktiv del i civilsamhället på våra verksamhetsorter. Vårt långsiktiga engagemang sträcker sig över ett flertal områden, från miljöfrågor till invånarnas välmående och trygghet.

Vi engagerar oss i en rad organisationer och nätverk som arbetar med relevanta frågor inom samhälle, näringsliv, ekonomi, miljö och hållbar utveckling. Bland dem märks Sveriges Bryggerier, Sprit & Vinleverantörsföreningen (SVL), Livsmedelsföretagen (LI), Dagligvaruleverantörernas förbund (DLF), Nätverket för Hållbart Näringsliv (NMC), Sveriges Annonsörer, IVL Svenska Miljöinstitutet, Green Chain samt Circular Sweden.

Spendrups är också engagerade i de lokalsamhällen som vi har koppling till. På våra verksamhetsorter stödjer vi projekt inom föreningsliv och fritid, ofta med ungdomar i fokus. Syftet med vårt arbete är att skapa sociala sammanhang som har betydelse för lokalsamhället och för våra medarbetare och deras familjer. Bland våra långsiktiga mål finns att ha en positiv inverkan på områdena hälsa och mångfald – och under 2018 har en stor del av vårt lokala samhällsengagemang varit kopplat till människors lika rättigheter och värde.

Här berättar vi om några av de initiativ som Spendrups stöder eller är med och driver.

Lika rättigheter i Ludvika

Under 2018 har det skrivits mycket om högerextremismen i Dalarna – specifikt i Ludvika kommun, där Spendrups verkar. Magasinet Expo rapporterade att Dalarna är den svenska nazismens starkaste fäste då den våldsamma nazistorganisationen NMR, Nordiska Motståndsrörelsen, har hittat hem där. Dagens Nyheter rapporterade om nazister som försökte rekrytera barn från skolgården på Lorensbergaskolan. Samtidigt har Ludvika kommun tagit emot ett relativt högt antal nyanlända personer under senare år. Det var mot den bakgrunden som Spendrups beslutade att under 2018 bedriva ett omfattande arbete i Dalarna och då främst Ludvika kring tolerans, mångfald och allas lika värde.

Första maj 2018 genomfördes en motdemonstration mot en NMR-marsch i Ludvika med representanter från lokalsamhället: antirasistiska organisationer, lärare och rektorer, kommunalråd, biskop och kyrkoherde, representanter för idrottsrörelsen samt ledningar för de stora privata arbetsgivarna, det vill säga Spendrups och ABB. I augusti arrangerades ett möte för tolerans och mot extremism i Ludvika. Medverkade gjorde bland andra representanter från Spendrups, ABB och Ludvika kommun samt landshövdingen kring antidemokratiska rörelser i Dalarna. Författaren och psykologen Hédi Fried – som överlevde förintelsen – deltog vid båda sammankomsterna.

Under året har vi både medverkat i och sponsrat Pride i Ludvika och Falu-Pride. Vi har också hissat Pride-flaggan i samband med Europride på huvudkontoret i Vårby och i Grängesberg. Flaggorna i Grängesberg stals och brändes, vilket Spendrups polisanmälde – sedan satte vi upp nya flaggor.

Internt har vi under året reviderat vår affärsetiska kod för att tydligare lyfta fram löftet ”Välkommen in!”, som handlar om styrkan i mångfald och öppenhet. Vi har tagit Loka Heroes till Ludvika, vilket du kan läsa mer om nedan. Sist men inte minst har vi gått ihop med ABB för att möjliggöra att Högskolan i Dalarna skapar en doktorandtjänst kring forskning på våldsbejakande extremism. Tillsammans kommer vi och ABB att sponsra tjänsten i fyra år.

I början av 2019 mottog Spendrups Dalarnas mångfaldspris för vårt arbete för allas lika rättigheter. Motiveringen löd:

”Mångfaldspriset går till ett företag som vet att kraften i människors olikheter är nyckeln till dess framgång. De skapar en långsiktig tillväxt genom att utmana traditionella könsroller och ge varje anställd möjlighet att vara sig själv. Ett glödande engagemang för frågorna i företagets alla nivåer tillsammans med en tydligt förankrad strategi säkerställer att omvärlden tillsammans med såväl medarbetare som kunder och leverantörer varje dag kan hälsas välkommen in till Spendrups.”

Loka Heroes fortsätter att göra skillnad

Spendrups enskilt största samhällsinitiativ är Loka Heroes, där vi genom ett samarbete med Svenska Basketbollförbundet stöttar olika eldsjälar som gör skillnad i samhället genom basket. Inom Loka Heroes pågår just nu 14 olika projekt som tar sig an olika samhällsutmaningar. Under 2018 har följande projekt startats upp:

Basket Gäris i Vårby

Bara fem procent av högstadietjejer i Vårby är med i en idrottsförening, enligt en undersökning från 2014/2015. Det är minst i Sverige och kan jämföras med exempelvis Lidingö och Limhamn där andelen enligt samma undersökning var 59 respektive 60 procent. För att göra föreningslivet mer tillgängligt för Vårbyborna startade vi under 2018 projektet Basket Gäris i Vårby. Projektet har letts av baskettränarna Hiba Achahbar och Sanna Ahmad och blev snabbt en stor succé. Träningar har pågått under året och initiativet har fått mycket uppmärksamhet i media. Basketproffset tillika Loka Heroes-ambassadören Amanda Zahui fick ta emot Sportspegelnpriset på Idrottsgalan i januari 2019 för hennes engagemang i Basket Gäris – här kan du se hennes tal.

Basketfamiljen i Ludvika

I Ludvikas Basketfamiljen är alla välkomna – gammal som ung, tjej som kille, nybörjare som proffs, nyinflyttad som inbiten Ludvikabo. Två gånger i veckan under sommaren 2018 erbjöd Loka Heroes lärarledda open court-träningar på kommunens nybyggda multiarena och en uppfräschad utomhusplan. Till inomhussäsongen flyttade man in träningarna och man kommer nu att fortsätta med prova-på-basket hela säsongen 18/19. Ett av varje veckas tillfällen är förlagt till fredag kväll för att få in ungdomar från stan till plan.

För att locka nya ungdomar till Basketfamiljen gjordes under hösten 2018 en kampanj där man ”sådde basketfrön” – 50 Loka Heroes-bollar gömdes någonstans i Ludvika tillsammans med en inbjudan till open court-träningarna. 25 personer från Ludvika kommun, lokala företag och organisationer engagerades och fick gömma varsin boll, och resterande bollar gömdes av personalen på Spendrups i Grängesberg.

Tränarakademin i Karlstad

Agnes Lindell var baskettränare för fyra lag och drev en basketklubb i Karlstad. I sitt arbete märkte hon av en tränarbrist i staden. Därför ansökte hon om – och fick – stöd från Loka Heroes.
– I Karlstad har vi massor av barn och ungdomar som älskar basket, men det är en enorm brist på tränare som kan ta vara på deras intresse. Det ska jag ändra på! Med stödet från Loka Heroes ska jag starta TränarAkademin för ungdomarna i det multikulturella området Kronoparken i Karlstad. Vi har sett hur ungdomarna växer när de får ta ansvar och tränarrollen ger en väldigt bra förberedelse för deras kommande arbetsliv. Att få igång fler ungdomstränare kommer dessutom att bidra med en långsiktighet till vår verksamhet och kommer göra det möjligt för fler barn att spela basket, säger Agnes som blev utnämnd till Årets Vardagshjälte i Karlstad 2018.

High five tour

Några andra som har fått stöd av Loka Heroes är HG Rådström, Lilliana Rodrigues och Alexander Wallin. Som aktiva i Sundsvallslaget Blue Heroes sökte de stöd för att göra basket mer tillgängligt för personer med funktionsnedsättning.

– Var femte person i åldern 16-29 år med funktionsnedsättning motionerar aldrig, trots att det är jätteviktigt för den fysiska och psykiska hälsan. Med stöd från Loka Heroes ska vi nu ge oss ut på High Five Tour för att sprida basketen på särskolorna i Mellannorrland. Det finns cirka 3 500 personer i målgruppen och vårt mål är att träffa hälften. Givetvis vill vi att alla ska få chansen att testa på basket och allt vad det innebär med glädje, lagsammanhållning, integration och allas möjlighet att delta i gemenskapen, sa HG Rådström efter att de fått stödet från Loka Heroes.

Fler initiativ som vi stöder

Nattvandrarna

Spendrups stöttar sedan många år tillbaka den ideella organisationen Nattvandrare i Sverige Riksnätverket, och vi är en av organisationens enskilt största bidragsgivare. Nattvandrare i Sverige Riksnätverket är en ideell, demokratiskt uppbyggd organisation för lokala grupper och föreningar.

Syftet med nattvandring är att det ska finnas vuxna förebilder, medmänskligt stöd och social trygghet bland unga människor när de rör sig ute på kvällar och nätter. Nattvandrarna ska finnas till hands för att sätta gränser, skapa trygghet och ge stöd och hjälp när det behövs. Deras närvaro förebygger kriminalitet som skadegörelse, våld och drogmissbruk. Volontärerna är personer över 25 år som är goda förebilder för unga.

Under 2018 stöttade vi ett av Nattvandrarnas specifika initiativ – en profilerad buss som gör det möjligt för nattvandrare att öka sin synlighet likväl som sin tillgänglighet på stora evenemang runt om i landet. Det övergripande syftet med sponsringen är att stötta Nattvandrarnas verksamhet och att främja en sund alkoholkonsumtion. Bussen fungerar som en knytpunkt för nattvandrarna samt en samlingsplats för ungdomar ute på event och festivaler. Arbetet fortsätter under 2019.

Sjöräddningssällskapet

Spendrups sponsrar sedan flera år tillbaka Sjöräddningssällskapet, en ideell organisation som består av cirka 2 100 frivilliga sjöräddare. Samarbetet består av att Spendrups sponsrar Sjöräddningssällskapet med olika sorters drycker, och den ovanligt varma och långa sommaren 2018 gjorde bidraget till Sjöräddningssällskapet mer uppskattat än vanligt. Mycket dryck har gått åt i det frivilliga arbetet att säkra människors säkerhet på sjön.

Ung Företagsamhet

Spendrups är grundat på entreprenörskap och det är därför självklart för oss att stödja entreprenörskap bland ungdomar. För elfte året i rad delade familjen Spendrup under 2018 ut stipendiet Ung Företagsamhet till unga företagare. Syftet är att uppmuntra och stärka unga företagare som visar prov på god affärsmässighet och utmärkande entreprenörsegenskaper. Vinnaren får 50 000 kronor för att utveckla sin affärsidé och bjuds in till en dag på Spendrups för att träffa företagsledningen.

2018 års vinnare blev Team Together. Team Together erbjuder ett sätt för skolklasser, idrottslag, föreningar och ideella organisationer att tjäna pengar till sina team.

Partnerskap

Tillsammans med aktörer inom skola och näringsliv kan vi göra verklig skillnad både inom och utanför vår bransch. Här är tre exempel på samarbeten och branschinitiativ som ligger oss nära om hjärtat.  

Klimatinitiativet

Dryckesbranschens Klimatinitiativ är ett initiativ startat i samverkan mellan Systembolaget, Sprit- & Vinleverantörsföreningen och Sveriges Bryggerier. Det är ett gemensamt åtagande där branschen ska mäta sin klimatpåverkan och sätta mål för att minska den.
Under 2018 har Klimatinitiativet utvecklat och anpassat ett rapporteringsverktyg och gemensamt tagit fram mätpunkter. Verktyget är framtaget av branschen för branschen. Det framtagna verktyget gör det möjligt för alla företag att se sin egen klimatpåverkan och därifrån sätta egna mål. Det gör det också möjligt att se branschens hela klimatavtryck och utifrån det sätta gemensamma mål. 2019 blir första året som vi rapporterar in, för helåret 2018.

Circular Sweden

Spendrups är sedan slutet av 2018 medlem i Circular Sweden. Circular Sweden är ett företagsforum som vill bidra till cirkulära materialflöden och en hållbar konsumtion genom samarbete i värdekedjor och över branschgränser. Som medlem åtar vi oss att ta ansvar för en effektivare materialhantering samt att årligen rapportera utifrån våra uppsatta mål kring cirkularitet. Företag som är producenter åtar sig även att öka sina inköp av återvunnet material, effektivisera materialanvändningen och aktivt arbeta med design för återanvändning och återvinning. Visionen är 100 procent cirkulära materialflöden och målet är att Sverige år 2030 är ledande inom cirkulära materialflöden och driver utvecklingen internationellt. Forumet är initierat av Återvinningsindustrierna och i dagsläget finns förutom dem också Axfood, H&M, Houdini, IKEA, NCC, SSAB och Tarkett bland medlemmarna.

Hållbart företagande vid Örebro Universitet

2017 hjälpte Spendrups till att utveckla ett nytt mastersprogram vid Örebro universitet. Programmet riktar sig till studenter som i framtiden vill jobba med hållbarhetsfrågor. Masterprogrammet startade höstterminen 2018 och inom ramen för kurserna ”Miljömanagement” samt ”Hållbara försörjningskedjor” bjöd Spendrups in eleverna på ett studiebesök på Spendrups i Grängesberg. Där fick de bland annat se vårt bryggeri, med särskilt fokus på vår unika dravförbränningsanläggning, samt höra om vårt miljö- och hållbarhetsarbete. Efter besöket arbetade studenterna med en case-uppgift kring vår miljöstyrning, som vi fick ta del av i januari 2019. Från detta kom flera värdefulla insikter som vi tar med oss i vårt arbete framåt.

Cookies används för att ge en bättre upplevelse av vår webbplats. Läs mer om våra cookies och om hur du kan avböja cookies här.