fbpx

“Årets utmaning var den varma sommaren”

Helena Nylén, Varuförsörjningsdirektör, om hur Spendrups tänker cirkulärt

Vilka är Spendrups viktigaste frågor på det här området?
– Vi arbetar med många frågor parallellt. Vattenanvändning är en central fråga, likaså att optimera materialanvändningen i våra förpackningar. Att minska vårt svinn har länge varit en viktig fråga ur ett resurs- och kostnadsperspektiv, och vi har satt ökat fokus på det under året.

Vad har ni gjort under 2018?
– Vi har bland annat tagit de första stegen mot en samlad vatten- och avloppsstrategi som kommer att hjälpa oss att minska vår vattenförbrukning och påverkan på miljön. Redan i dag har vi en effektiv rening av vårt avloppsvatten i vår biogasanläggning. På förpackningsområdet har vi fortsatt att minska vikten på våra förpackningar och gått med i två initiativ för att öka plaståtervinningen. Och för att tackla svinnet på allvar påbörjades arbetet med att hitta ett strukturerat angreppssätt.

Vad var årets utmaning?
– Att kunna producera för att möta den höga efterfrågan under den varma sommaren. Genom omfattande prioriteringar internt och konstruktiva samarbeten med våra leverantörer lyckades vi väl. Den varma sommaren har också påverkat tillgången på råvaror inför 2019, torkan ledde till att svenska bönder bara kunde skörda hälften av den beräknade volymen av maltkorn.

Cookies används för att ge en bättre upplevelse av vår webbplats. Läs mer om våra cookies och om hur du kan avböja cookies här.