Hoppa till huvudinnehållTill navigationTill sök
Spendrups

AFFÄRSETIK

Vi vill vara säkra på att vi gör rätt saker, på rätt sätt.

  Det finns många risker och möjliga konsekvenser relaterade till korruption och annat olagligt eller olämpligt beteende i affärslivet. Otillbörlig påverkan vid inköp eller i kundrelationer kan bland annat leda till att beslut inte tas på affärsmässiga grunder samt bidra till en osund konkurrens.

  Vi stärker kollegornas kunskap genom riktade utbildningsinsatser. Medarbetare inom försäljning, marknadsföring och inköp får riktad utbildning om Spendrups affärsetiska riktlinjer samt om gällande regler om konkurrensrätt, antikorruption och marknadsföring.

  Affärsetisk kod

  Spendrups affärsetiska kod tydliggör de krav som vi ställer på oss själva och på de vi arbetar med. Koden tar bland annat upp vår syn på extern representation, rättvis konkurrens och sunda affärsprinciper. Den innehåller också praktiska tips som guidar i rätt riktning. Utbildning i Spendrups affärsetiska kod finns tillgänglig för alla på vårt intranät.

  Här hittar du Spendrups affärsetiska kod

  Uppföljning av leverantörer

  Spendrups befintliga system för leverantörsutvärdering används också för affärsetiska bedömningar av våra partners. Tack vare utvecklingen av systemet, som påbörjades 2020 och fortsatte under året som gått, kan vi göra ännu bättre bedömningar. Läs mer om Spendrups uppföljning av leverantörer här.

  Visselblåsarpolicy

  Spendrups visselblåsarpolicy finns till för att medarbetare och andra ska kunna anmäla förmodade oegentligheter anonymt. Tjänsten uppfyller ISO-standarden 27001/27018 för informationssäkerhet och finns tillgänglig på Spendrups webbplats. Under 2021 mottogs tre ärenden och samtliga ärenden har hanterats.

  Sunda affärsprinciper är en viktig del av ett ansvarsfullt företagande

  Spendrups övergripande mål är:

  • Etiskt uppförande

  Läs mer om årets mål och resultat här

  Stärkt kunskap

  Under året arrangerade vi flera internutbildningar inom affärsetik, bland annat inom konkurrensrätt. Berörda medarbetare fick utbildning i UTP-lagen som började gälla i november 2021. Lagen innebär förbud mot vissa handelsmetoder inom jordbruks- och livsmedels­branschen. Utbildningarna hölls digitalt och spelades in för att kunna användas framöver. Slutligen fick alla nya chefer i organisationen utbildning i bolagets affärsetiska kod. Utbildningen innehöll både teoretiska och praktiska inslag.

  Under 2022 satsar vi på att genomföra de utbildningar som inte blev av under 2020 och 2021. I början av 2022 kommer vi bland annat utbilda hela säljkåren inom restaurang i grundläggande konkurrensrätt. Vi ska också se över och vid behov uppdatera alla policyer inom affärsetik. Policyer och andra viktiga dokument ska också göras mer lättillgängliga för medarbetarna.

  Området affärsetik och antikorruption kommer att ses över och utvecklas under 2022. Vi ska också utvärdera webbaserade och andra utbildningsformer som alternativ till våra traditionella utbildningar och workshops.