Hoppa till huvudinnehållTill navigationTill sök
Spendrups

SAMHÄLLSENGAGEMANG

Som familjeföretag och Sveriges största bryggeri deltar vi aktivt i samhället.

  Vårt engagemang går framförallt ut på att stödja föreningsliv och fritidsaktiviteter där vi verkar, det vill säga Grängesberg, Hällefors, Visby och Stockholm med omnejd. Målet är att skapa sociala sammanhang som har betydelse för lokalsamhället, för våra medarbetare och deras familjer.

  Spendrups stödjer föreningar och ideella organisationer ekonomiskt och med produkter. Organisationerna ska matcha Spendrups värderingsmässigt, ha koppling till orterna där Spendrups verkar och i första hand vända sig till barn och ungdomar. De olika projekten har fokus på mångfald och inkludering i samhället. Spendrups har i flera år arbetat mot extremism, främst lokalt i Grängesberg och Ludvika och är med och finansierar en doktorstjänst på Dalarnas Högskola i ämnet. Företaget har också ett nära samarbete med Matmissionen (Stadsmissionen) och MatRätt där vi skänker stora mängder dryck till deras verksamheter. För Spendrups innebär samarbetena bland annat ökad synlighet för vårt varumärke. 

  Spendrups ingår också i branschföreningar, branschforum och organisationer för hållbart företagande. Dessa samarbeten beskrivs under våra fokusområden.

  Spendrups skänker vatten och läsk med kort datum till social supermarkets: MatRätt i Göteborg och Matmissionen i Stockholm.

  Loka Heroes. Spendrups enskilt största samhällsinitiativ är Loka Heroes i samarbete med Svenska Basketbollförbundet (SBBF). Det går ut på att fler barn och unga ska få spela basket. Många vill spela men långt ifrån alla har en klubb eller en engagerad ledare där de bor.

  Vi satsar på basket för att påverka inom hälsa, mångfald och inkludering. Just basket är ett riktigt bra verktyg – det är nämligen Sveriges mest jämställda och integrerade sport. Drygt 50 procent av de barn och ungdomar som spelar i en förening är flickor och mer än 40 procent av utövarna har utländsk bakgrund, enligt SBBF.

  Under 2021 startade Loka Heroes två nya initiativ: Basket Gäris Geneta som vänder sig till tjejer i en utsatt del av Södertälje samt två nya Ballers on Wheels-lag (rullstolsbasket) i Jönköping/Huskvarna och Kungsbacka. Dessutom lanserades Loka Lockdown Heroes, där Basketsverige uppmanades att nominera personer som gjort något särskilt kreativt under pandemin eller som helt enkelt har betytt extra mycket för laget eller klubben.

  Rocka Sockorna. Trocadero samarbetar med Svenska Downföreningen och initiativet Rocka sockorna. Den 21 mars varje år, världsdagen för Downs syndrom, tar vi på oss udda strumpor för att hylla olikheter och uppmärksamma allas lika värde. 50 procent av intäkterna på Trocaderos webbshop under mars månad går till föreningens arbete. Under året fick Rocka sockorna extra synlighet genom en kampanj i cirka 350 dagligvarubutiker.

  Spendrups deltog även i Rocktober-racet, ett virtuellt löplopp arrangerat av Svenska Downföreningen. Loppet var en halvmara (21 km) som kunde springas, promeneras, rullas eller cyklas under oktober månad, vid ett tillfälle eller uppdelat på flera tillfällen. Alla deltar utifrån sina egna förutsättningar helt enkelt.

  Årets bidrag från Trocadero till Svenska Downföreningen var på totalt 365 000 kronor.

  Support till föreningslivet. Under året sponsrade Spendrups en rad föreningar inom många idrotter, till exempel bandy, handboll, hockey, motorsport, ridning och skidåkning. Föreningarna är hemmahörande i Grängesberg, Ludvika, Smedjebacken, Hällefors och Filipstad med omnejd.

  Vi uttryckte också vårt engagemang för föreningslivet genom att åka skidor i Fjällberget, arrangera prova-på-ridning, löparskola och cykelskola samt genom att springa flera motionslopp.

  För ett levande Grängesberg. Spendrups ingår i BID Grängesberg (Business Improvement District) med mål att göra Grängesberg attraktivare. Vi har bidragit till utsmyckning av orten och sponsrat nya aktiviteter såsom allsång i Folkets park, familjeunderhållning i Cassels konserthus och ett nostalgievent på gruvområdet.

  Vi bidrar till Grängesberg på flera sätt: som aktiva aktieägar­e i det sociala företaget Disponentparken, samarbete med Teknikcollege Dalarna och flera andra skolor, stöd till företag inom Ung Företagsamhet samt genom att ta emot praktikanter från olika utbildningar.

  Ung företagsamhet (UF). Engagemanget i Ung Företagsamhet består också i Familjen Spendrups stipendium som delas ut till en nytänkande, ung entreprenör. Vinnaren får 50 000 kronor för att utveckla sitt företag samt en inbjudan till Spendrups huvudkontor för att träffa företagsledningen och medlemmar i familjen Spendrups. 2021 kunde ingen vinnare utses på grund av pandemin, men 2020 års vinnare, CAN Marketing, välkomnades till Spendrups. 

  Spendrups stöttar forskning inom extremism. Tillsammans med ABB är Spendrups med och finansierar ett doktorandprojekt om våldsbejakande extremism på Högskolan Dalarna. Projektets syfte är att öka kunskapen om hur samhället ska jobba med förebyggande insatser mot ideologiskt motiverad och våldsutövande extremism i Dalarna.

  Projektet är sprunget ur det engagemang som uppstod i samband med NMR-demonstrationen i Ludvika våren 2018. Spendrups var en av många aktörer som anslöt till initiativet mot antidemokratiska rörelser i regionen.

  Spendrups bekämpar matfattigdom med svinn. Sedan 2020 har Spendrups ett samarbete med MatRätt. MatRätt är en social supermarket i Göteborg. Affären drivs av Räddningsmissionen och säljer livsmedels­svinn, erbjuder arbetsträning och bekämpar matfattigdom.   

  Alla är välkomna att handla hos MatRätt men butiken finns framför allt till för de medlemmar med låg inkomst som har svårt att få pengarna att räcka till i vanliga mataffärer. Idag har MatRätt 3 700 medlemmar som handlar till en tredjedel eller mindre av vanligt butikspris.  

  Samarbetet går ut på att Spendrups varje månad skänker Loka eller andra alkohol­fria drycker med kort bäst-före-datum till butiken. Spendrups har också ett liknande samarbete med Matmissionen, en social supermarket i Stockholm som drivs av Stadsmissionen.

  Nattvandrarna. Spendrups stöttar Nattvandrarna Sverige sedan många år tillbaka. Nattvandring finns till för unga som är ute på kvällar och nätter. Volontärer som är över 25 år och goda förebilder finns till hands för att sätta gränser, skapa trygghet och ge stöd och hjälp när det behövs. De förebygger kriminalitet såsom skadegörelse, våld och drogmissbruk.

  Utöver pengar bidrar Spendrups regelbundet med dryck, genom att skicka Loka-flaskor till olika delar av landet där Nattvandrarna verkar.

  Studier i hållbarhet. Spendrups samarbetar med masterprogrammet i hållbart företagande vid Örebro universitet. Årets besök på bryggeriet i Grängesberg genomfördes digitalt. Studenterna fick också skriva ett case om Spendrups miljöarbete inom ramen för kursen i miljöledning. Slutligen välkomnade Spendrups en ny praktikant från programmet som stöttade vårt hållbarhets­arbete under höstterminen 2021.