Hoppa till huvudinnehållTill navigationTill sök
Spendrups

KEMIKALIER

Spendrups satsar på att använda mindre, färre och bättre kemikalier.

  Vi använder kemiska produkter när vi rengör golv, utrustning, tankar och ledningar. Framförallt i Grängesberg måste utrustningen göras ren ofta, eftersom samma produktionslinjer och maskiner används för många olika produkter. Utöver det använder vi kemikalier för att smörja maskiner och transportband.

  Spill, läckage eller felaktig användning av kemikalier kan skada människor och miljön. Därför har Spendrups som övergripande mål att minimera och optimera användningen av kemikalier. Det innebär att vi ska förbruka så lite kemikalier som möjligt, göra så mycket vi kan med de kemikalier vi använder samt se till att minska spill och svinn. Vi följer försiktighetsprincipen och väljer de kemikalier som har minst påverkan på människors hälsa och på miljön. Arbetet sker tillsammans med våra leverantörer.

  För att ständigt ha koll på kemikalierna vi hanterar registreras alla produkter och deras innehåll i ett särskilt register. Det finns också rutiner för inköp och användning av nya kemiska produkter. Bland annat krävs en miljöriskbedömning för att nya produkter ska få användas i verksamheten. Medarbetarna i produktionen utbildas löpande i kemikaliehantering.

  Spendrups ska minimera och optimera användningen av kemikalier.

  Spendrups övergripande mål är att:

  • Spendrups ska minimera och optimera användningen av kemikalier för att minska negativ påverkan på miljön

  Läs om årets mål och resultat här

  Nytt kemikalieråd

  Ett nytt kemikalieråd är på väg att startas på Spendrups. Kemikalierådet ska fungera som en stöttande funktion för hela verksamheten. Arbetsuppgifterna kommer att syfta till att förbättra rutiner, öka samordningen, stötta och effektivisera. Rådets arbete drar igång successivt under 2022.

  Kunskapsboost

  Att upprätthålla hög kunskapsnivå i verksamheten är ett ständigt pågående arbete. Under 2021 engagerades medarbetarna i flera externa utbildningar. En av dem gick ut på att stärka kunskapen om kemikalier i allmänhet och vårt molnbaserade kemikaliehanteringssystem i synnerhet. En annan utbildning fokuserade på hantering av specifika och prioriterade kemikalier.

  Fokus framöver är att fortsätta stötta, informera och utbilda våra medarbetare i frågor kring kemikaliehantering. Våra långsiktiga mål och syftet med de förbättringar och den utveckling vi nu driver kring vårt kemikaliearbete är också att höja säkerheten, förbättra arbetsmiljön och att minska negativ påverkan på miljön. Det nystartade kemikalierådet tillsammans med våra engagerade medarbetare kommer att vara centrala i detta fortsatta arbete.