Hoppa till huvudinnehållTill navigationTill sök
Spendrups

SVINN

Vi jobbar hårt för att optimera våra olika resurser, med särskilt fokus på att minska svinn.

 

  På Spendrups uppstår svinn i produktionen. Vi delar upp det i två kategorier: produktionssvinn och kassationer av färdiga produkter. Produktionssvinn uppstår exempelvis när vi växlar till en annan produkt, diskar maskiner eller justerar sådant som sockerhalt eller kolsyra. Färdiga produkter kasseras om de inte kan säljas, till exempel för att de inte fullt ut möter säkerhets- och/eller kvalitetskrav. Att minska svinnet är högt prioriterat eftersom det belastar både miljö och ekonomi.


  För att lyckas svinnbanta kan vi dra nytta av erfarenheter från Hällefors. Sedan Hällefors tog tag i produktionssvinnet 2015 har anläggningen lyckats minska sitt svinn från 15 till under 4 procent. I Grängesberg återstår ett omfattande arbete med att kartlägga och sjösätta åtgärder för att minska svinnet.

  Spendrups övergripande mål är att:


  • Minska svinnet från produktionen med 10 procent
  • Halvera svinnet till 2030, inom ramen för Livsmedels­företagens Hållbarhets­manifest

  Läs om årets mål och resultat här

  Målet uppnått

  Vi uppnådde årets svinnmål, som var att minska vårt svinn med 10 procent. Det lyckades vi med genom att köra längre produktionsserier och optimera tappningsprocessen.

  Ökat varusvinn

  Spendrups varuförsäljning har ett projekt igång för att minska svinnet av färdiga varor. Fokus ligger på att underlätta utförsäljning av produkter som passerat depådatum (det vill säga senaste datum som vi kan leverera produkten till vår kund) men inte bäst-före-datum. Det rör sig alltså om fullt tjänliga produkter som vi inte vill ska kasseras i onödan.

  Trots våra ansträngningar ökade tyvärr kassationerna av färdigvaror med 20 procent jämfört med föregående år. Bakgrunden är pandemin med svängningar i efterfrågan till följd av restriktioner.

  Svinnanalys

  Den förstudie och svinnanalys som drog igång i slutet på 2020 fortsatte under året. Analysen ser till hela varuflödet och ska hjälpa oss att sätta in rätt åtgärder, på rätt ställen, för att reducera svinnet. Planen var att genomföra förstudien under första kvartalet 2021 men på grund av pandemin och kostnadsskäl sköts arbetet fram till sista kvartalet. Förstudien väntas bli klar i början av 2022 och nästa steg blir att ta fram en handlingsplan för hela företaget.

  Vi fortsätter att sträva mot halverat svinn till 2030. Målet för 2022 är detsamma som för 2021 – att minska svinnet med 10 procent. Fokus kommer att ligga på att identifiera de åtgärder som ger störst effekt. Här är den pågående svinnanalysen ett viktigt verktyg.