Hoppa till huvudinnehållTill navigationTill sök
Spendrups

LIVSMEDELS­SÄKERHET OCH KVALITET

Spendrups arbetar med ständiga förbättringar för att fortsatt hålla hög nivå inom kvalitet och livsmedels­säkerhet.

  Spendrups mest grundläggande löfte till kunder och konsumenter är livsmedels­säkerhet. Det betyder bland annat att våra drycker ska vara säkra att dricka och förpackningarna säkra att hantera. Spendrups arbetar aktivt med säkerhet, så att ingen ska drabbas av till exempel allergiska reaktioner eller skärsår från glasflaskor.

  Spendrups grundfilosofi är äkthet och naturlighet. Våra egna ölvarumärken följer de tyska renhetslagarna som går ut på att öl tillverkas av vatten, malt, humle och jäst – inget annat. I produktionen av läsk och vatten strävar vi efter att hålla oss till naturliga aromer.

  Medarbetare som upptäcker något avvikande med en produkt ska meddela närmaste chef eller koncernansvarig kvalitetschef. Vi främjar öppenhet, så att problem kan åtgärdas och förebyggas. Alla berörda bidrar till de rotorsaksanalyser som görs vid större avvikelser.

  Spendrups har en policy för livsmedels­säkerhet och kvalitet, bedömer risker enligt HACCP (hazard analysis and critical control points) och våra anläggningar är certifierade enligt FSSC (Food Safety System Certification) 22000. Läs mer under Hållbarhets­styrning.

  Givetvis verkar vi för att minska alkohol­ens nedsidor. Läs om ansvarsfull konsumtion här.

  Spendrups övergripande mål är att:

  • Minimera antalet skadade konsumenter (nollvision)

  Läs om årets mål och resultat här

  Bättre avvikelsehantering

  Projektet för bättre avvikelsehantering fortsatte under 2021. Under året gjorde vi en förstudie där vi tog fram underlag till ett nytt system för avvikelsehantering. Ytterst är projektets syfte att sätta upp en sammanhållen och systematisk avvikelsehantering för Spendrups varuförsörjning.

  Stärkt kompetens

  Vi stärker ständigt vår kompetens inom livsmedels­säkerhet och kvalitet. Under året fick våra interna revisorer en genomgång av version 5.1 av standarden FSSC 22000:2018 för livsmedels­säkerhet. Vi fortsatte också att utbilda i rotorsaksanalyser och kommunicerade internt om vikten av detta arbete.  

  Incidenter

  Under året hade vi 11 (9) incidenter (tillbakadragningar och återkallelser) avseende bristande produktkvalitet eller märkning. För att öka kvaliteten och förebygga incidenter arbetar vi med rotorsaksanalyser och andra förbättringar internt och tillsammans med berörda leverantörer.

  Reklamationer

  En produktavvikelse kan vara allt från fel på en förpackning till att konsumenten inte tycker om hur drycken smakar eller hur den är kolsyrad. Under året tog vi emot 142 reklamtioner per 100 miljoner förpackningar, vilket kan jämföras med målet 129. Alla reklamationer följs upp och konsumenternas synpunkter är input till Spendrups förbättringsarbete.

  Under 2022 går projektet om avvikelsehantering in i genomförandefas. Det innebär att Spendrups kommer att rapportera avvikelser och arbeta med förbättringar i alla led för att öka livsmedels­säkerheten. Ett viktigt verktyg för det är tydligare målstyrning. Vi främjar en öppen kultur där vi kommunicerar och följer upp hur vi arbetar.