Hoppa till huvudinnehållTill navigationTill sök
Spendrups

MARKNADSFÖRING OCH FÖRSÄLJNING

För oss är det en självklarhet att ta ansvar för de risker som osund alkohol­konsumtion för med sig.

  Osund alkohol­konsumtion kan orsaka omfattande lidande och problem – för de som dricker, för den närmaste omgivningen och för samhället. Det är centralt att främja sund konsumtion och komma tillrätta med skador, olyckor och andra negativa konsekvenser. Att förebygga och behandla drogmissbruk, inklusive skadligt alkohol­bruk, ingår också i FN:s globala mål för hållbar utveckling. Som producent av alkohol­haltiga drycker har Spendrups stort ansvar att främja en sund alkohol­kultur. Vi satsar på alkohol­fria drycker, ansvarsfull marknadsföring av alkohol­haltiga drycker samt samarbeten.

  Alkohol­fria drycker

  Genom att satsa på goda alkohol­fria drycker gör Spendrups det enklare att dra ner på eller välja bort alkohol­. Vi har ett brett utbud av öl och cider utan alkohol­ samt ett spännande läsksortiment som bland annat rymmer Schweppes Spritz Mixer och lagrad julmust från Nygårda. Läs mer om Spendrups satsning på hälsa och alkohol­fritt här.

  Ansvarsfull marknadsföring

  Spendrups marknadsföring av alkohol­haltiga drycker följer relevant lagstiftning och branschpraxis. Det innebär följande arbetssätt:

  • Vår marknadsföring av alkohol­haltiga drycker vänder sig inte specifikt till personer under 25 år.
  • Vi visar inte situationer som är oförenliga med alkohol­, till exempel graviditet eller trafik.
  • Vi kopplar inte ihop hälsa eller social framgång med alkohol­.
  • Vi uppmuntrar inte till överdriven eller ansvarslös alkohol­konsumtion. På motsvarande sätt framställer vi inte avhållsamhet eller måttlighet på ett negativt sätt.
  • Vår marknadsföring ska inte vara stötande eller diskriminerande.
  • Vår marknadsföring följer alkohol­lagens krav på särskild måttfullhet – den ska inte vara påträngande, uppsökande eller aktivt uppmana till bruk av alkohol­.
  • Vi ställer också höga krav på våra samarbetspartners och säkrar att marknadsföringsaktiviteter kopplade till Spendrups varumärken går lagenligt till.

  Läs mer i Spendrups affärsetiska kod.

  Spendrups marknadsförare ska ha god kunskap om gällande lagstiftning och branschriktlinjer. Här vill vi vara bättre än konkurrenterna. Alla nya kollegor som jobbar med marknadsföring av Spendrups alkohol­haltiga sortiment får en gedigen introduktion. Vi uppmuntrar också medarbetarna att lära sig mer via Alkohol­granskningsmannen.

  Samarbeten för sunt drickande

  Spendrups stödjer organisationer och initiativ som jobbar för sunt drickande och för att minska alkohol­ens skadeverkningar. Här är ett par exempel.

  Nattvandrarna är vuxna förebilder som erbjuder medmänskligt stöd och social trygghet till unga som rör sig ute på kvällar och nätter.

  Prata Om Alkohol­ drivs av Sveriges Bryggerier och Sprit & Vinleverantörsföreningen (SVL) och erbjuder skolmaterial­ för högstadiet och gymnasiet. Metoden bygger på undervisning genom samtal och fokus är att lära unga att stå emot grupptryck och säga nej till alkohol­.

  Drinkwise startades av SVL och är en plattform för information, diskussion och reflektion kring attityder till alkohol­ och ansvarsfull konsumtion. Drinkwise ingår i den europeiska satsningen responsibledrinking.eu.

  Årets Kock har Spendrups som huvudsponsor och delägar­e. Här främjar vi sund dryckes­kultur genom att lyfta fram drycken som en viktig del i matupplevelsen.

  KrogVis är Spendrups initiativ för att lyfta krogbranschen och våra restaurangkunder. Vi erbjuder en kunskapsplattform med kurser om till exempel ansvarsfullt arbete med alkohol­, alkohol­lagen, alkohol­ens påverkan på hjärnan och att skapa en trygg restaurangmiljö.

  Genom att satsa på goda alkohol­fria drycker gör Spendrups det enklare att dra ner på eller välja bort alkohol­.

  Koll på reglerna

  Under året tog nyanställda del av Spendrups legala introduktionsutbildning för marknadsföring av alkohol­. Kollegor som är med sedan tidigare får koll på det senaste genom informationsutskick om betydande regeländringar. På så vis säkrar vi att de hos oss som jobbar med marknadsföring av alkohol­ har god insikt i de legala aspekter som Spendrups har att förhålla sig till.

  Kunskapsbank för alla

  En annan insats för ständig koll på gällande lagstiftning och praxis var införandet av en ny databas. I denna kunskapsbank samlar vi alla rättskällor för att underlätta och effektivisera Spendrups legala arbete. På så vis blir det enklare att sprida kunskap till medarbetare såväl på koncernjuridik som i hela företaget. 

  Avvikelser

  Under året överklagade Spendrups ett av RO:s (Reklamombudmannen) beslut till RON (Reklamombudsmannens opinionsnämnd). Beslutet gällde två inlägg som en samarbetspartner till Spring Wine & Spirits (dotterbolag till Spendrups) publicerat på Instagram. RO gick på anmälarens linje och beslutade att det inte var tillräckligt tydligt att inläggen var reklam och att annonserna därmed stred mot god marknadsföringssed. RON delade RO:s bedömning och fallet är därmed avslutat. Spendrups har informerat partnern och berörda personer internt hur reklamidentifiering ska hanteras i liknande samarbeten framöver.

  Spendrups marknadsföring var inte föremål för andra anmälningar eller ärenden under året.

  Det övergripande målet för kommande år är att ytterligare fördjupa medarbetarnas kunskap om gällande alkohol­lagstiftning. Vi vill att kollegorna ska känna till bakgrund, syfte och tidigare prövningar och på så vis få en helhetsbild. Vi kommer också att jobba vidare med kunskapsbanken.