7 april 2017

Terrordådet på Drottninggatan berövade fem människor livet och chockade en hel nation. För oss på Spendrups var det en i grunden omskakande händelse som satte organisationen, krishanteringen och våra värderingar på prov. Krisledningen sammankallades omedelbart efter händelsen och påbörjade arbetet med att göra en första lägesbedömning och hantera en massiv medieanstormning med ett stort informationsunderskott. I allt detta fanns också ett stort behov av att hantera medarbetarnas oro, chock och frågor – samt att snabbt och varsamt ta hand om vår chaufför vars bil blivit kapad.

Krisledningsgruppen hade flera utmaningar att ta sig an. Visserligen hade de genomfört krisövningar under flera år och upprättat rutiner och planer. Men i denna situation som var helt unik i Sverige fanns få referensramar och det innebar svåra vägval och beslut. Ytterligare en utmaning gavs genom att transportbolaget BIBAB, som ägde den lastbil som stals, hade införlivats i Spendrups samma vecka som dådet skedde. Även om relationerna mellan de två bolagen var upparbetade sedan länge var bolagen och medarbetarna långt ifrån integrerade.

Ett initiativ som togs av krisledningen direkt dagen efter dådet var att bjuda in medarbetare från andra delar av verksamheten att på måndagsmorgonen efter dådet sitta med våra chaufförer som sällskap i hytten på utkörningarna. Responsen var överväldigande och uppslutningen kring alla våra chaufförer var kraftfull. På många sätt var det en tydlig signal som går direkt emot terrorns mål att söndra, skrämma och tysta.

Krisarbetet efter terrordådet involverade stora delar av Spendrups och pågick ända in på hösten då vi beslutade att avsluta krisorganisationen. Internt har krishanteringen uppfattats som mycket god och sammanhållningen har på flera sätt stärkts genom denna svåra händelse. Men givetvis kommer händelsen för alltid att finnas kvar i organisationens själ.

Cookies används för att ge en bättre upplevelse av vår webbplats. Läs mer om våra cookies och om hur du kan avböja cookies här.