Hållbarhet är vår väg framåt

Vilken skillnad gör ett år? När man har generationsperspektiv på verksamheten kan vissa år passera ganska obemärkt, medan andra år upplevs som mer omvälvande. Det viktiga för oss som familjeföretag är att vi hela tiden utvecklar verksamheten – i det stora eller det lilla. Kanske är det farfar PO:s mantra ”stillestånd är detsamma som tillbakagång” som har präglat oss.

För vårt hållbarhetsarbete gäller samma mantra. Vi måste verka här och nu för att åstadkomma stora förändringar på lång sikt. För att intensifiera vårt arbete med de långsiktiga utmaningarna och de ständiga förbättringarna som krävs inom hållbarhetsområdet har Spendrups nu beslutat om att upprätta en Generationsfond. Jag ser mycket fram emot att sjösätta detta initiativ under 2018.

Under 2017 stärkte vi vårt fokus på hållbarhet genom en ny hållbarhetsorganisation med fler dedikerade resurser. Den nya organisationen ger oss även bättre möjlighet att möta det växande intresset och engagemanget för hållbarhet bland våra kunder och konsumenter. Personligen är jag mycket glad över det här engagemanget, som har en direkt positiv effekt på våra affärer. Exempelvis ser vi en fortsatt växande efterfrågan på ekologiska och alkoholfria produkter både inom öl och cider.

För ett bolag som sätter äkthet och smakupplevelser i första rummet är det en självklarhet att satsa på dessa kategorier, även om det innebär stora utmaningar. Det gäller inte minst inom ekoproduktion där vi har valt att bara producera öl som är helt ekologiskt. Utbudet på ekologiska råvaror har länge varit lågt och framför allt är ekologisk humle en bristvara i hela världen. Många producenter får dispens för humlen när de gör ekologiskt öl. Så gör inte vi. Genom långsiktigt engagemang ser vi i stället att vi kan skapa en ekonomisk trygghet för odlaren och bidra till att ställa om lantbruket. Det är kanske inte den enkla vägen, men för oss är det den rätta.

I fjol återinförlivade Spendrups transportbolaget BIBAB som nu utgör vår transportavdelning. De sköter delar av våra egna transporter ut till kunderna runt om i Sverige. BIBAB har tack vare ett gediget och långsiktigt hållbarhetsarbete lyckats sänka koldioxidutsläppen radikalt och kan nu stoltsera med över 80 procent fossilfria transporter. De är ett föredöme på transportområdet och har satt ett riktmärke för Spendrups övriga hållbarhetsarbete.

Samtidigt som vi är stolta över våra framsteg på hållbarhetsområdet kan vi konstatera att det fortfarande finns mycket kvar att göra. Fjolåret var exempelvis ännu ett år där vår cirkulära dravanläggning hade inkörningsproblem. Att dravpannan inte går för fullt innebär dels att andra delar av vårt energisystem störs och dels att koldioxidutsläppen inte sjunker i planerad takt. Vi är fortsatt fast beslutna om att få denna unika teknik att fungera. Vid full effekt gör den oss självförsörjande på energi till 50 procent, skapar ett cirkulärt kretslopp och minskar både koldioxidutsläpp och kostnader. Vi har nu tillsatt ytterligare resurser som tillsammans med relevanta investeringar så småningom ska ta oss mot en helt fossilfri produktion.

Slutligen är det omöjligt att prata om 2017 utan att ta upp det fruktansvärda dåd som drabbade oskyldiga människor i Stockholm den 7 april. Detta är en händelse som för alltid kommer att finnas med oss på Spendrups. Den känsla av overklighet jag upplevde när det stod klart att en av våra lastbilar hade använts i det första terrordådet i Sverige med dödlig utgång kommer jag alltid att minnas. Dådet som berövade fem människor livet, påverkade tusentals liv och skakade om en hel nation, har också satt djupa spår i vårt företag. I krisarbetet som följde fick vi pröva organisationens förmåga att sluta upp kring en tragisk händelse, där har våra värderingar varit en viktig grund att stå på. Trots allt det ohyggliga känner jag i dag en stolthet över hur våra medarbetare stöttade varandra under denna svåra tid.

Jag är också stolt över att se hur våra värderingar – äkthet, stolthet, handlingskraft och nyskapande – präglar hur vi är och hur vi agerar varje dag. Det är en solid grund att stå på, även för framtida generationer.

Fredrik Spendrup, vd

Cookies används för att ge en bättre upplevelse av vår webbplats. Läs mer om våra cookies och om hur du kan avböja cookies här.