Generationsfonden

Med vår långa historia som familjeföretag handlar hållbarhet på Spendrups om att arbeta för framtida generationer. För att säkerställa långsiktig konkurrenskraft behöver vi driva ett hållbarhetsarbete i framkant. Genom Generationsfonden kan vi verka för det.

2018 startade Spendrups Generationsfonden. Syftet med Generationsfonden är att snabbare minska våra utsläpp och accelerera vårt hållbarhetsarbete i stort. Till fonden avsätter vi medel för att kompensera för våra egna utsläpp och för att främja omställningen till en fossilfri verksamhet. Tillsammans med våra kunder och affärspartners vill vi också kunna driva innovation inom hållbarhetsområdet genom fonden.

Spendrups har satt som mål att vi ska vara fossilfria i den egna verksamheten till år 2025. Med start för helåret 2018 kommer vi att klimatkompensera för våra utsläpp tills att vi har nått det målet. Detta med resurser som vi har satt av i Generationsfonden.

Klimatinvesteringar i Thailand

Vi har valt att klimatkompensera våra utsläpp genom Bangna Starch Wastewater Treatment and Biogas Utilization Project, ett klimatprojekt som syftar till att tillvarata skadliga och illaluktande metanutsläpp från avloppsvatten. På stärkelseanläggningen i den thailändska Kalasinprovinsen omvandlas metanet till biogas som kan användas för energiproduktion. Utöver minskade växthusgasutsläpp har det lett till att luftkvaliteten i området dramatiskt har förbättrats. Dessutom har såväl tillfälliga som permanenta jobb skapats för att driva anläggningen.

Projektet i Thailand är registrerat under FN:s Clean Development Mechanism (CDM). CDM är ett initiativ under Kyotoavtalet som syftar till att låta industriländer som ska minska sina koldioxidutsläpp att investera i utsläppsminskande projekt i utvecklingsländer i stället för det egna landet. Vidare är projektet certifierat enligt Gold Standard, den främsta standarden för klimatkompensation som säkerställer att strikta kriterier uppfylls gällande klimatnytta samt andra miljömässiga och sociala aspekter.

Cookies används för att ge en bättre upplevelse av vår webbplats. Läs mer om våra cookies och om hur du kan avböja cookies här.