Genom tätt samarbete med våra leverantörer och bönder kan vi utveckla vårt sortiment av ekologisk öl, där humlen, malten och jästen alltid är ekologiska.

En viktig pusselbit

Flera perspektiv måste vägas mot varandra vad gäller ekologisk odling och hållbarhet. På Spendrups ser vi ekologiskt som ett viktigt bidrag till hållbar utveckling. Och när vi säger ekologiskt, då ska det vara ekologiskt på riktigt. 

På Spendrups vet vi att olika typer av odling har olika effekter på miljön, klimatet, djur och människor. Konventionell, högintensiv odling skapar idag utmaningar på flera områden och är generellt kopplad till minskad biologisk mångfald. I början av 2019 rapporterades det flitigt om den så kallade insektsdöden, en mycket allvarlig utveckling som bland annat tros vara kopplad till användningen av bekämpningsmedel. Vissa bekämpningsmedel kan också påverka människor som arbetar på odlingarna, samt ta sig ut i närliggande vattendrag där det kan skada växter och djur samt påverka dricksvattnet. Ekologisk odling är generellt sett mer försiktig med användandet av bekämpningsmedel.
Men idag riktar vissa också kritik mot ekologisk odling. Ett argument är att den större markarealen som krävs för ekologisk odling orsakar problem om vi ska mätta världens växande befolkning, och att metoden i förlängningen är mindre klimatvänlig än konventionell odling.

Sett utifrån de många perspektiv som bör vägas emot varandra tycker vi att fördelarna med ekologisk odling idag väger tyngre än de argument som lyfts emot den. Utöver dess direkta, positiva effekter kan ekologisk odling ha god effekt på konventionell odling, exempelvis genom utvecklingen av nya odlingsmetoder. Därför välkomnar vi den ökade efterfrågan på ekologiska produkter och gör vårt bästa för att möta den.

Cookies används för att ge en bättre upplevelse av vår webbplats. Läs mer om våra cookies och om hur du kan avböja cookies här.