Klimat & Resurser

Spendrups miljöarbete fokuserar särskilt på minskad klimatpåverkan och optimerad resursanvändning. Vår övergripande och långsiktiga vision är att uppnå en fossilfri produktions- och transportverksamhet.

Produktion

Klimatet i fokus

Transporter

Fossilfritt är framtiden

Inköp

Val som gör skillnad

Miljöorganisation

Så arbetar vi systematiskt

Energi- och materialbalans

Från råvara till levererad dryck