Från råvara till levererad dryck

Spendrups energi- och materialbalans 2017 visar hur koncernens inköp av råvaror, förpackningar, energi och vatten används till att producera och leverera drycker till våra kunder.

Se tabellerna nedan för exakta specifikationer.

Inflöde:

Energianvändning i produktion (MWh)

2017

2016

Total

113 012

115 261

Förnybar energi

  

El

45 584

47 150

Biogas

0

0*

Fjärrvärme (delvis)

2 968

2 013

Drav/trä

27 677

27 350

Torkning av drav

-9 225

−9 026

Totalt förnybar energi

67 004

67 487

Icke förnybar energi

  

Olja

46 009

47 774

Totalt icke förnybar energi

46 009

47 774

Energianvändning vid transporter (MWh)

2017

2016

Total

15 406

15 952

Förnybart bränsle

  

HVO

6 946

574

RME

51

5 217

Biogas

9

0

Totalt förnybart bränsle

7 006

5 791

Icke förnybart bränsle

  

Diesel*

8 251

10 009

Bensin

150

152

Totalt icke förnybart bränsle

8 401

10 161

* Inblandning av förnybart

Livsmedelsråvaror och ingredienser (ton)

2017

2016

Total

55 253

55 264

Processmaterial och kemikalier (ton)

2017

2016

Total

1 626

1 659

Övriga transporter (ton CO2)

2017

2016

Total

7 266

7 328

Intransporter av gods

5 504

5 693

Interna transporter*

11

9

Övriga transporter

275

237

Tjänstebil*

821

681

Bruksbilar*

390

420

*Beräknat enligt well to wheel (wtw). Intransporter samt övriga transporter är en schablonberäkning/uppskattning

Tjänsteresor

265

288

Förpackningsmaterial (ton)

2017

2016

Total

35 701

35 744

Förnybara material

  

Papp, wellpapp, etc

2 577

2 372

Icke förnybara material

  

Glas

20 850

20 585

PET

5 366

5 799

Plast

1 393

1 425

Metall

5 453

5 502

Övrigt

62

61

Vattenanvändning (m3)

2017

2016

Total

1 329 066

1 307 185

Utflöde:

Kundtransporter (ton CO2)*

2017

2016

Kundleveranser och transporttjänster

5 972

6 719

varav egna fordon

1 054

1 982

* Beräknat enligt well to wheel (wtw)

Tillverkade produkter (milj liter)

2017

2016

Total

358

374

Öl

184

185

Läsk/stilldrink/cider

94

102

Vatten

81

88

Restprodukter och avfall (ton)

2017

2016

Total

24 489

19 223

Avfall till återvinning

23 812

18 246

Avfall till energiutgivning

644

730

Avfall till deponi

1

211

Farligt avfall

32

36

Avlopp

2017

2016

Total volym (m3)

1 009 571

905 316

COD (ton)

545

711

BOD (ton)

194

321

CO2-utsläpp från produktion (ton) och fastigheter

2017

2016

Total

12 549

12 829

Oljepannor

12 473

12 751

El

0

0

Fjärrvärme

76

78

Fördelning direkta och indirekta utsläpp:

Fördelning direkta och indirekta utsläpp (ton CO2)

2017

2016

Direkta utsläpp av växthusgaser (scope 1). Avser utsläpp från oljepannor, egna kundtransporter, interna transporter, tjänstebilar och bruksbilar.

14 749

15 843

Indirekta utsläpp från el och värme (scope 2). Avser inköp av el och fjärrvärme.

76

78

Andra indirekta utsläpp (scope 3). Avser utsläpp från intransporter av gods, övriga transporter, inköpta kundtransporter samt tjänsteresor.

6 044

6 218

Total

20 869

22 139

Cookies används för att ge en bättre upplevelse av vår webbplats. Läs mer om våra cookies och om hur du kan avböja cookies här.