Hållbara råvaror

Spendrups är en stor inköpare av olika råvaror. I våra öl är vatten, jäst, humle och malt de viktigaste ingredienserna. Vi köper också in stora kvantiteter socker till våra läskedrycker och cider-produkter.

Under 2017 använde vi sammanlagt 55 250 ton råvaror och ingredienser i våra produkter, och förbrukade 1,3 miljoner kubikmeter vatten. Dessa råvaror och resurser påverkar miljön och klimatet genom hela värdekedjan – i odlingen, i transporterna och i vår egen produktion. I länkarna ovan berättar vi mer om hur vi arbetar för att vara så hållbara och resurseffektiva som möjligt i varje enskilt steg.

Vatten och lokala råvaror

På Spendrups arbetar vi långsiktigt för att minska vår egen vattenförbrukning. Sedan 2006 har vattenförbrukningen per liter färdig dryck minskat från 4,4 liter till 3,7 liter. Till år 2020 är målet att minska förbrukningen till 3 liter vatten per färdig liter dryck.

Lokala råvaror

Spendrups strävar att i mesta möjliga mån använda svenska jordbruksråvaror. Till exempel kommer 90 procent av kornet i våra öl från svenska åkrar.

Arbetet med leverantörerna

Övriga råvaror köper vi in från våra underleverantörer. Här har vi ett viktigt arbete med att arbeta för att leverantörerna gör sitt yttersta för att minska sitt eget fotavtryck. Vi säkerställer detta genom att granska och bedöma prioriterade leverantörer vid inköps- och investeringsbeslut. Vi förväntar oss även att våra samarbetspartner verkar för att deras affärspartner tar miljömässigt och socialt ansvar. Vi kräver bland annat att våra leverantörer ska agera enligt Global Compacts principer.

Vi intensifierar och systematiserar hela tiden arbetet med vår leverantörskedja för att stärka relationen med seriösa leverantörer. 2016 lanserade vi bland annat en ny digital självutvärderingsrutin för leverantörer på vår hemsida. Rutinen innebär förenklingar och resursbesparingar samt skapar bättre överblick och styrning av våra leverantörers hållbarhetsprestanda.

Våra underleverantörers miljöarbete är även en viktig aspekt i våra leverantörsrevisioner. När vi vid en sådan revision ser att Spendrups miljökrav inte uppfylls initierar vi tillsammans med leverantören en plan för att komma till rätta med problemen. För att på lång sikt arbeta för ökad hållbarhet är detta gemensamma arbete en bättre lösning än att byta leverantör.