Generationsfonden

Spendrups långa historia som familjeföretag gör att vi ständigt arbetar med framtida generationer i åtanke. Därför tog vi under 2017 beslutet av upprätta "Generationsfonden", vars syfte är att säkerställa att vi ligger i framkant med vårt hållbarhetsarbete.

Fonden ska se till att vi snabbare minskar våra egna utsläpp samt kompensera ekonomiskt för de utsläpp vi medverkar till. Medlen i fonden ska accelerera omställningen till en fossilfri verksamhet men också driva innovation inom hållbarhetsområdet tillsammans med kunder och affärspartners.

Cookies används för att ge en bättre upplevelse av vår webbplats. Läs mer om våra cookies och om hur du kan avböja cookies här.