Generationsfonden

Spendrups långa historia som familjeföretag gör att vi ständigt arbetar med framtida generationer i åtanke. Därför tog vi under 2017 beslutet av upprätta "Generationsfonden", vars syfte är att säkerställa att vi ligger i framkant med vårt hållbarhetsarbete.

Fonden ska se till att vi snabbare minskar våra egna utsläpp samt kompensera ekonomiskt för de utsläpp vi medverkar till. Medlen i fonden ska accelerera omställningen till en fossilfri verksamhet men också driva innovation inom hållbarhetsområdet tillsammans med kunder och affärspartners.