Vår värdekedja

I vårt hållbarhetsarbete arbetar vi med att minska påverkan i vår egen verksamhet. Vi är också beroende av andra aktörer i värdekedjan för att lyckas.

Vi utövar inflytande såväl bakåt som framåt i vår värdekedja. I den här bilden som illustrerar Spendrups bryggeriverksamhet kan du ta del av några exempel på hur vi arbetar med detta. Klicka på de olika delarna i kedjan för att se mer information om respektive del.

Klicka och följ kedjan

Viktiga frågor

    Vårt angreppssätt

      Globala mål