Vår värdekedja

I vårt hållbarhetsarbete arbetar vi med att minska påverkan i vår egen verksamhet. Vi är också beroende av andra aktörer i värdekedjan för att lyckas.

Vi utövar inflytande såväl bakåt som framåt i vår värdekedja. I den här bilden som illustrerar Spendrups bryggeriverksamhet kan du ta del av några exempel på hur vi arbetar med detta. Klicka på de olika delarna i kedjan för att se mer information om respektive del.

Klicka och följ kedjan

Viktiga frågor

    Vårt angreppssätt

      Globala mål

      Cookies används för att ge en bättre upplevelse av vår webbplats. Läs mer om våra cookies och om hur du kan avböja cookies här.