Hoppa till huvudinnehållTill navigationTill sök
Spendrups

HÅLLBARHETS­RESULTAT

Ambitiösa mål kräver noggrann uppföljning. Spendrups samlar in hållbarhets­data och utvärderar resultatet av hållbarhets­arbetet årligen. 

Upplysningarna i denna sektion inkluderar all verksamhet inom moderbolaget samt dotterbolagen Spring Wine & Spirits, Hellefors Bryggeri AB och Bryggeritransport i Bergslagen AB.

Omställning till fossilfritt

Energianvändning i produktion och fastigheter (MWh)2021 20202019 
El (vattenkraft)72 52267 82060 423 
Biogas2 0681 313617 
Fjärrvärme3 1382 5312 682
Drav (reducerat med 30% för tillverkning)17 19315 96716 289  
RME18 14222 7075 263
 Träpellets3 22901 202
Total förnybar energi 116 292110 33886 476
Olja1042 86329 877 
Total icke förnybar energi1042 86329 877 
Total energianvändning116 396113 201116 353 
Utsläpp från produktion och fastigheter (CO2e, ton)202120202019
El (vattenkraft) - Scope 2 (location-based)000
El (vattenkraft) - Scope 3 (location-based)603800639
Biogas - Scope 1000
Biogas - Scope 325167
Fjärrvärme - Scope 2665458
Fjärrvärme - Scope 3272122
Drav - Scope 1000
Drav - Scope 3000
RME - Scope 1000
RME - Scope 32 0242 533*587*
Träpellets - Scope 11305
Träpellets - Scope 345017
Bränsleolja - Scope 107418 007
Bränsleolja - Scope 3061657
Övrigt   
Köldmedier - Scope 17963137
Värmepanna - Scope 1282817
Värmepanna - Scope 3221
Arbetsmaskiner - Scope 1000
Arbetsmaskiner - Scope 3111316
Utsläpp från legoproduktion - Scope 3737n/an/a
Totala utsläpp - Scope 11208328 166
Totala utsläpp - Scope 2665458
Totala utsläpp - Scope 33 4743 4461 947

* Siffrorna har justerats på grund av att felaktig omräkningsfaktor använts i tidigare redovisning

Utsläpp från transporter (CO2e, ton)202120202019
Intransporter, inköpta - Scope 31 8651 73111 653
Kundtransporter med egna fordon - Scope 11842312
Kundtransporter med egna fordon - Scope 3389355414
Kundtransporter, inköpta - Scope 32 0345 74326 189
varav inrikes fjärrfrakter - Scope 394834 065n/a
Totala in- och kundtransporter4 30578718 568
Avfallstransporter - Scope 3162192234
Bruks- och tjänstebilar - Scope 19789391 1094
Bruks- och tjänstebilar - Scope 3400205n/a
Certifikat för förnybar diesel -506-942n/a
Tjänsteresor - Scope 33076205
Totala övriga transporter1 0644701 548

1 Justering från Hållbarhets­redovisningen 2020 då en post saknades
2 Justering från Hållbarhets­redovisningen 2020 då en post saknades
3 Inkluderar reduktion genom certifikat för förnybar diesel motsvarande 1992 ton CO2                                                                             
Innefattar endast Tank-to-Wheel

Cirkulär och smart resursanvändning

Livsmedels­råvaror och ingredienser (ton)202120202019
Totalt40 62250 97557 373
Processmaterial­ och kemikalier (ton)202120202019
Totalt1 7131 4931 474
Förpackningsmaterial­ (ton)202120202019
Papp och well13 7553 6553 967
Glas122 53922 97123 248
PET25 8935 4775 659
Övrig plast214861 3111 378
Metall26 2896 7757 227
Lim585442
Totalt40 02040 24341 522

1 Förnybar råvara
2 Delvis återvunnen råvara

Vattenanvändning (m3)202120202019
Totalt1 338 0751 340 2491 338 167

Vattenförbrukning i områden med vattenstress särredovisas ej då data saknas.

Tillverkade produkter (miljoner liter)202120202019
Totalt362352375

Restprodukter och avfall202120202019
Avfall till återvinning860410 05711 024
Avfall till energiutvinning11436618 49420 419
Avfall till deponi021
Farligt avfall4610144
Totalt23 01728 65431 488

1 Tidigare år har drav redovisats som återvinning men ligger nu i energiutvinning

Avlopp (ton)202120202019
COD1452527553
BOD2118168183
Total volym (m3)909 753875 264937 811

1Chemical Oxygen Demand
2Biochemical Oxygen Demand

Hållbar dryckes­kultur

Ekologiskt sortiment202120202019
Öl
Antal ekologiska öl1454241
Andel av ölförsäljningen7%7%6%
Volymökning jämfört med föregående år (index)11098106
Cider och Blanddrycker
Antal ekologisk cider och blanddrycker1171414
Andel av försäljningen45%43%38%
Volymökning jämfört med föregående år (index)124106219
Vin
Antal ekologiska viner1139124111
Andel av vinförsäljningen19%20%16%
Volymökning jämfört med föregående år (index)9511489

1 Avser antal unika produkter

Ansvarsfullt företagande

Könsfördelning 202120202019
Andel kvinnor av ledande befattningshavare30%27%26%
Andel kvinnor av styrelseledamöter35%43%44%
Andel kvinnor av totalt antal anställda29%27%28%
Andel kvinnor av tjänstemän139%39%n/a
Andel kvinnor av kollektivanställda120%19%n/a

1 Redovisas för första gången för 2020, siffror ej tillgängliga för 2019

Åldersfördelning 2021Under 30 år30-50 årÖver 50 år
Styrelse7%50%43%
Ledningsgrupp0%33%67%
Koncernen20%47%33%
Tjänstemän10%54%36%
Kollektivanställda30%40%30%

Medarbetare 202120202019
Medeltal anställda, totalt1 0581 0381 050
Geografisk fördelning
Stockholmsregionen33%34%32%
Grängesberg47%47%47%
Hällefors7%7%7%
Övriga landet13%12%14% 
Yrkeskategorier   
Kollektivanställda52%51%53%
Tjänstemän48%49%47%
Anställningsformer   
Tillsvidareanställning93%91%90%
Heltidsanställda98%98%98%
Medarbetare som omfattas av kollektivavtalet100%100%100%
Medarbetare som omfattas av kravet på årliga medarbetarsamtal100%100%100%

Olycksfall och tillbud, antal202120202019
Arbetsplatsolyckor105125122
Allvarliga tillbud1124
Olyckor med sjukskrivning162320

De vanligaste olyckorna inkluderar fall- och snubbelolyckor samt klämda händer eller fötter, exempelvis vid användning av truck.
Olycksfallsfrekvens redovisas ej då data saknas.

Sjukfrånvaro202120202019
Män4,4%4,5%3,5%
Kvinnor5,6%6,7%6,4%
Totalt4,8%5,2%4,3%

Leverantörsbedömningar202120202019
Livsmedels­råvaror100%98%92%
Inköpt färdigråvara100%100%100%
Förpackningar100%100%94%
Transporter100%86%88%
Övriga insatsvaror och tjänster100%91%87%
Reklammaterial­100%100%96%
Totalt bedömda leverantörer, %100%96%92%