En del av ett hållbart sortiment

På Spendrups tror vi att ekologisk odling är en av många pusselbitar i en omställning till en mer hållbar värld. Samtidigt inser vi att det finns utmaningar även inom ekologisk odling. Så här arbetar vi med vårt ekologiska sortiment.

Konventionell odling kan medföra risker för såväl lokalmiljön som för de odlare som arbetar med att ta fram de råvaror vi använder i vår produktion. Till dessa risker hör minskad biologisk mångfald och användning av potentiellt skadliga bekämpningsmedel. Samtidigt kan den ökade markanvändningen som i dag krävs för ekologisk odling i sig ställa krav på miljön.

På Spendrups arbetar vi för att minska vår miljömässiga påverkan, och vi vet att olika typer av odling får olika effekter på miljön och klimatet. Vi anser att ekologiska produkter bör vara en del av ett hållbart sortiment. Inte minst kan kunskaper inom ekologisk odling ha positiva effekter även på konventionell odling, exempelvis genom utvecklingen av nya odlingsmetoder. Därför välkomnar vi den ökade efterfrågan på ekologiska produkter och gör vårt bästa för att möta den.

Spendrups är en av de största aktörerna inom ekologisk öl och har haft en kraftig ökning av försäljningen av ekologisk cider och FAB under 2017. I sortimentet finns i dag 19 olika ekologiska ölsorter och sex olika cider och FAB (alkoholhaltiga blanddrycker). Spendrups dotterbolag Spring Wine & Spirits hade under året 79 ekologiska viner, vilket motsvarade 18 procent av sortimentet. Trots ökningen av antalet ekologiska viner har försäljningen minskat på grund av förändrade listningslägen på Systembolaget.

Ekologiskt sortiment

2017

2016

Antal ekologiska öl

19

15

Andel av försäljningen

4,5 %

3,7 %

Volymökning jmf med föregående år

20 %

90 %

   

Antal ekologiska cider och FAB

6

4

Andel av försäljningen

14,5 %

4,8 %

Volymökning jmf med föregående år

337 %

na

   

Antal ekologiska viner

79

65

Andel av försäljningen

15,8 %

17,7 %

Volymökning jmf med föregående år

-16 %

33 %

Strategiskt och långsiktigt

Spendrups strävar efter att ha ett brett och kvalitativt ekologiskt sortiment – och när vi kallar något ekologiskt ska det vara ekologiskt på riktigt. Många producenter får dispens och använder konventionellt odlad humle i sin ekologiska produktion. Det gör inte Spendrups, och det ställer höga krav på oss. En av de främsta utmaningarna för oss är att det finns ett begränsat utbud av ekologiska råvaror, som humle. För att kunna producera en ökande mängd helt ekologiska produkter arbetar vi strategiskt och långsiktigt i våra inköp och i vår produktion. Våra inköpare jobbar tätt ihop med producenter och leverantörer för att öka deras trygghet, exempelvis genom att skriva långa avtal som skapar en finansiell säkerhet för de ekologiska producenterna. Det främjar omställningen till ekologisk odling, och har bland annat lett till en fördubbling av den mängd ekologiskt korn som produceras i Sverige bara det senaste året. Vi är i dag en av de största producenter av ekologiskt öl.

Ökad kapacitet är ett måste

Ökad ekologisk produktion ställer också krav på vår tillverkning. Under året har vi gjort stora anläggningsinvesteringar för att kunna bygga ut vår ekologiska produktion. Bland annat har vi förbättrat kapaciteten att hantera ekologiskt socker till vår cider. Det har gjort det möjligt för oss att lansera fyra nya ekologiska ciderdrycker under varumärket Briska. Det har också möjliggjort lanseringen av ekologiska läskedrycker.

De främsta utmaningarna i utvecklingen av vårt ekologiska sortiment ligger fortsatt just i råvaruförsörjningen. Regeringen har som målsättning att 30 procent av den svenska jordbruksmarken ska utgöras av certifierad ekologisk jordbruksmark år 2030. För att nå dit måste vi under kommande år fortsätta att stärka den ekonomiska tryggheten för ekologiska odlare. Vi behöver också satsa specifikt på att trygga tillvaron för svenska ekologiska odlare – detta för att minska vårt beroende av importerade ekologiska råvaror som socker. I dag importeras till exempel vårt ekologiska socker från Paraguay, då det inte finns något utbud av ekologiskt socker i Sverige eller Europa. Ur ett hållbarhetsperspektiv finns det därför mycket att vinna om vi kan arbeta för en svensk ekologisk produktion av sockerbetor.

Cookies används för att ge en bättre upplevelse av vår webbplats. Läs mer om våra cookies och om hur du kan avböja cookies här.