Hoppa till huvudinnehållTill navigationTill sök
Spendrups

KORT OM SPENDRUPS

Goda insatser och resultat inom hållbarhet gör oss attraktiva och stärker bolagets konkurrenskraft.

Vi är Spendrups

Vi är Spendrups, det svenska familjebryggeriet. Idag arbetar fjärde och femte generationens familjemedlemmar i företaget, med Fredrik som vd och Anna, Johan, Sara, Hedda och Klara i olika delar av verksamheten.

I storfamiljen Spendrups ingår också våra drygt 1 100 kollegor. Du hittar oss på bryggerierna i Grängesberg, Hällefors och Visby, på bryggeri och restaurang OMAKA i Stockholm, på huvudkontoret i Stockholm samt på våra terminaler och säljkontor runt om i landet.

Det stora lilla bryggeriet

Spendrups är det stora lilla bryggeriet. Stort, för att vi tillverkar många olika drycker och uppemot 400 miljoner liter dryck varje år. Litet, för att vi är ett familjeföretag med lokal förankring och en välkomnande kultur där alla kan känna sig hemma.

Vår verksamhet

Spendrups ägnar sig framförallt åt produktion och försäljning av öl, vatten, läsk, cider, funktionella drycker, vin och sprit. Bland våra viktigaste varumärken finns Mariestads, Norrlands Guld, Loka, Briska, Trocadero och Melleruds.

Vi licenstillverkar och säljer också Heineken och Schweppes i Sverige och importerar öl. Spendrups har ett antal dotterbolag. Spring Wine & Spirits AB importerar vin och sprit och Hellefors Bryggeri AB säljer egna märkesvaror. OMAKA AB driver restaurang och bryggeri i centrala Stockholm och Gotlands Bryggeri AB finns på S:t Hansgatan 47 i Visby. Under 2021 utökades koncernen med ett dotterbolag, Grythyttans Glöggfabrik AB, som förvärvades den 29 mars. De tillverkar och säljer vin, fruktvin och glögg.

Vi säljer främst genom livsmedels­butiker, Systembolaget, restauranger och servicehandel. Dessutom säljs Spendrups drycker i gränshandeln och exporteras till bland annat Storbritannien.

Hållbarhet och värdeskapande

Hållbarhet är en av grundpelarna i Spendrups strategi. Här ingår såväl den egna verksamheten som påverkan på människor och miljö. Goda insatser och resultat inom hållbarhet ökar vår attraktionskraft gentemot kunder och konsumenter samt nuvarande och framtida medarbetare, och gör bolaget konkurrenskraftigare.

Finansiell stabilitet

För att kunna ha ett långsiktigt perspektiv på verksamheten och bidra till samhällets hållbara utveckling behöver Spendrups vara finansiellt stabilt. Bolagets rörelseresultat för året uppgick till 424 (293) mkr.

Coronapandemin har påverkat Spendrups försäljning negativt under både 2021 och 2020. Spendrups
högre försäljning 2021 är drivet av att den svenska bryggerimarknaden växte med 4 procent och att vi
ökat våra marknadsandelar inom öl och vatten. Spendrups har under året även vidtagit åtgärder för att
minska koncernens kostnader.
Koncernöversikt - Finansiellt resultat (MSEK)20212020
Intäkter före avdrag för dryckes­skatt5 9845 577
Intäkter4 1113 805
Rörelseresultat424293
EBITDA691560
Resultat före skatt275107
Balansomslutning3 4473 396
Soliditet52%48%

Fördelat ekonomiskt värde

Diagrammet nedan visar hur det ekonomiska värde som Spendrups genererade under året fördelades på våra intressenter.

Genererat och fördelat ekonomiskt värde (i % av intäkter):
3
15
32
12
35
3

Värdeskapandemodell

Värdeskapandemodellen illustrerar Spendrups verksamhet genom att redogöra för de resurser vi använder, hur dessa resurser förädlas i vår verksamhet och vilket värde vi skapar för olika intressenter. Vår verksamhet resulterar inte bara i den dryck vi producerar och säljer, utan även i den påverkan vi har på vår omvärld, exempelvis löner till våra anställda, utsläpp av koldioxid och bidrag till FN:s hållbarhets­mål.

Resurser

Finansiella resurser

 • Intäkter, före avdrag för dryckes­skatt: 5 984 MSEK  

Tillverkade och materiella resurser

 • 4 bryggerier
 • Centrallager och cirka 20 terminaler
 • Cirka 100 lastbilar
 • Cirka 41 000 ton råvaror och ingredienser
 • Cirka 40 000 ton förpackningsmaterial­

Mänskliga resurser

 • Cirka 1 100 medarbetare

Relationsresurser

 • 20 000 kunder
 • Cirka 200 prioriterade leverantörer

Naturresurser

 • 116 000 MWh energi, varav 100% förnybar
 • 1 300 000 m3 vatten

Affär och verksamhet

Vi är

Spendrups – det svenska familjebryggeriet

Vår mission

är att med kreativ kraft, långsiktigt ansvarstagande och passion, skapa smakupplevelser och relationer i en klass för sig

Vi erbjuder

dryckes­upplevelser i en klass för sig. Vi producerar egna drycker med och utan alkohol­ samt licenstillverkar och importerar alkohol­fritt, öl, vin och sprit

Vi strävar mot

Nöjda kunder | Nöjda medarbetare | Lönsam tillväxt | Hållbarhet

Vi tror på och belönar

Äkthet | Stolthet | Nyskapande | Handlingskraft

Resultat

 • Producerad dryck362 miljoner liter
 • Återinvesterat i verksamheten
  218 miljoner kronor 
 • Löner och sociala avgifter747 miljoner kronor
 • Till leverantörer2 959  miljoner kronor 
 • Skatt1 931  miljoner kronor
 • Utsläpp700ton CO2  från produktion och egna transporter (scope 1 och 2)

Bidrag till Globala målen