Hoppa till huvudinnehållTill navigationTill sök
Spendrups

VD-ORD

"Under året har vi reviderat vår strategi och satt nya, mer ambitösa och långsiktiga mål!"


Fredrik Spendrup, vd

På väg in i framtiden med historien med oss

När 2021 summeras kan man konstatera att vi står med ena benet i det gamla och andra benet i det nya. Vi har precis gått igenom en pandemi som har varit tuff för oss, våra kunder och samhället i stort. På många sätt har den här tiden varit en prövning, men jag tror också att den har fått oss att omvärdera saker och utmana sanningar vi kanske tagit för givna. Och vi tvingas ställa oss ett par viktiga frågor när vi nu går vidare. Vad måste vi förändra framåt? Vad vill vi ta med oss från det som varit? Samtidigt har säkerhetsläget i världen försämrats betänkligt i skrivande stund, vilket ger upphov till flera svåra frågor om framtiden och kommande utmaningar.

Förflyttning och flytt

Som företag har vi just gått in i en ny strategiperiod som såklart präglas av utveckling, förflyttning och digitalisering, men som också understryker våra befintliga styrkor, vår tradition och vår värdegrund. För Spendrups som familjeföretag och för mig som företagare i fjärde generation är balansen mellan förändringsbenägenhet och omsorg om traditionerna och historien oerhört viktig. Och kanske till och med det som gjort oss framgångsrika genom åren.

Det känns därför både spännande och självklart att valet av vårt framtida huvudkontor föll på ett vinlager från 1923 – Grönstedtska palatset. En stram tegelbyggnad ritad av Cyrillus Johansson som, visade det sig, även var stadsarkitekt i min barndomsstad Ludvika. Att huset uppfördes samma år som min farfars far Louis kom till Grängesberg och köpte stadens lilla bryggeri är också ett intressant sammanträffande. Men det är inte bara husets historia och årsringarna som fick oss att välja denna plats. Utan framför allt möjligheterna att kunna bygga något nytt i det gamla. Att få till ett nytt arbetssätt anpassat till en mer digital värld. Att kunna välkomna medarbetare, kunder och partners till en mötesplats som visar vad vi står för som företag. Jag ser verkligen fram emot denna fysiska förflyttning med mina kollegor!

Små förbättringar och stora satsningar

Även inom hållbarhet har vi under året reviderat vår strategi och satt nya, mer ambitiösa och långsiktiga mål – eftersom vi och vår omvärld kräver det och hela näringslivet måste öka takten för att nå bland annat klimatmålen. Men vi kan också konstatera att vi redan har åstadkommit mycket, genom ständiga små förbättringar och stora satsningar. I vår egen verksamhet använder vi nu 100 procent förnybar energi och i vår egen distribution kör vi sedan något år enbart på förnybara bränslen.

Med den nya hållbarhets­strategin tar vi steget utanför våra egna portar, med ambitionen om fördjupade samarbeten med våra kunder och leverantörer kring hållbarhets­frågorna. Under 2022 har vi som mål att få ett Science Based Target antaget. Vi har redan exempel på framgångsrika samarbeten – under 2021 har vi till exempel minskat klimatpåverkan med 77 procent på våra inköpta fjärrfrakter tack vare gemensamt arbete.

Smartare resursanvändning

Ett annat viktigt strategiskt område är effektiviseringar. Året har kantats av stigande inköpspriser på såväl insatsmaterial­ som råvaror. Även bränslepriserna har stigit, och för oss som tankar förnybar diesel som redan är dyrare än konventionell diesel, är osäkerheten stor då skattelättnader riskerar att tas bort vilket skulle höja priserna ytterligare. Elpriserna har rusat, och vi ser även en risk för framtida elbrist när elektrifieringen når fler sektorer. Allt detta gör att vi måste lägga än mer fokus på att använda våra resurser på ett smartare och mer effektivt sätt.

Därför har vi beslutat att diversifiera vår fordonsflotta genom att köpa in eldrivna och biogasdrivna lastbilar som komplement till våra HVO-bilar. Vi har också inlett en omfattande förstudie för att minska svinnet i vår produktion. Och under 2021 påbörjade vi installationen av en ny burklinje i Grängesberg, en investering på 200 miljoner, med ett nytt förpackningsslag som ersätter plastsvepen kring burkar med papp, vilket vi blir först i Sverige med. Keel Clip - som förpackningsslaget heter – kommer minska vår plastanvändning med 100 ton per år när vi bytt på hela sortimentet.

Innovation med mersmak

Våra drycker fortsätter sätta guldkant på människors tillvaro. Konsumenternas efterfrågan på trygga varumärken och svenskproducerade genuina produkter har varit påtaglig under de senaste två åren och säkert bidragit till att våra välkända varumärken har haft en stabil tillväxt. Men även under pandemin har vår produktutveckling varit bred och kraftfull. Inte minst inom alkohol­fria och alkohol­svaga alternativ har vi lyckats tillföra något nytt till marknaden, som med de smakfulla måltidsdryckerna från Lazy Estate och folkölet Taste a Lot. De är bevis på en innovationslust och nyfikenhet som är djupt rotad i vår verksamhet.

Jag har funderat på vad jag tar med mig från den här pandemitiden. Och svaret är att jag är mest imponerad och stolt över hur vi som företag har kunnat stötta våra kunder i svåra tider och snabbt kunnat anpassa oss till väldigt snabba förändringar och nya förutsättningar. Därför är jag trygg i att vi går in med en väl balanserad blandning av stolta traditioner och en rejäl dos nytänkande, när vi nu står inför ett nytt spännande kapitel av Spendrups framtida historia.

FREDRIK SPENDRUP