Hoppa till huvudinnehållTill navigationTill sök
Spendrups

Vi satsar på att använda färre och bättre kemikalier

Spill, läckage eller felaktig användning av kemikalier kan skada människor och miljön. Därför har Spendrups som övergripande mål att minimera och optimera användningen av kemikalier.

I vår produktion måste utrustningen rengöras ofta eftersom samma produktionslinjer och maskiner används för många olika produkter. Vi använder kemiska produkter när vi rengör golv, utrustning, tankar och ledningar. Utöver det använder vi kemikalier för att smörja maskiner och transportband.

Minskad användning

Spendrups övergripande mål är att minimera och optimera användningen av kemikalier. Det innebär att vi ska förbruka så lite kemikalier som möjligt, göra så mycket vi kan med de kemikalier vi använder och se till att minska spill och svinn.

Nytt kemikalieråd

Under 2022 har vi startat upp ett nytt kemikalieråd på Spendrups som ska fungera som en stöttande funktion för hela verksamheten. Kemikalierådet har regelbundna avstämningar kopplat till Spendrups kemikaliehanteringssystem för att öka förståelsen och lättare kunna prioritera bland olika aktiviteter.

Rådet arbetar både på operativ och strategisk nivå för att förbättra rutiner, öka samordningen, stötta och effektivisera. Under 2023 kommer vi även upprätta mätetal kopplat till förbättringar inom Spendrups kemikaliearbete.

Ökad kunskapsnivå kring kemikaliehantering

Fokus framöver är att fortsätta stötta, informera och utbilda våra medarbetare i frågor kring kemikaliehantering. Våra långsiktiga mål, och syftet med de förbättringar och den utveckling vi nu driver kring vårt kemikaliearbete, är att höja säkerheten, förbättra arbetsmiljön och att minska negativ påverkan på miljön. Det nystartade kemikalierådet tillsammans med våra engagerade medarbetare är centrala i det fortsatta arbetet.