Hoppa till huvudinnehållTill navigationTill sök
Spendrups

Minskat svinn i produktionen

Att minska svinn i produktionen och från färdiga produkter är högt prioriterat på Spendrups eftersom svinn belastar både miljö och ekonomi.

På Spendrups uppstår svinn i produktionen, exempelvis när vi växlar till en annan produkt, diskar maskiner eller justerar sockerhalt och kolsyra. Svinn uppstår även när färdiga produkter kasseras om de inte kan säljas, till exempel för att de inte fullt ut möter säkerhets- eller kvalitetskraven.

Vårt övergripande mål är att minska svinnet från produktionen med 10 procent och att halvera svinnet till 2030.

Minskat svinn under 2022

Vi uppnådde inte årets svinnmål, som var att minska vårt svinn med 10 procent. Resultatet blev istället 8 procents minskning, det uppnåddes genom att köra längre produktionsserier och optimera tappningsprocessen. 

Svinnanalys

Under 2022 har vi färdigställt en förstudie och svinnanalys med syfte att identifiera rätt åtgärder för att reducera svinnet. Vi identifierade ett antal prioriterade områden och kommer ta fram en handlingsplan för hela företaget. 

För att lyckas svinnbanta kan vi bland annat dra nytta av våra erfarenheter från Hällefors. Sedan Hällefors tog tag i produktionssvinnet 2015 har anläggningen lyckats minska sitt svinn från 15 till under 4 procent. I Grängesberg återstår ett omfattande arbete med att kartlägga och sjösätta åtgärder för att minska svinnet.

Utförsäljning av utgångna produkter

Spendrups har ett projekt igång för att minska svinnet av färdiga varor. Fokus ligger på att underlätta utförsäljning av produkter som passerat depådatum (det senaste datumet som vi kan leverera produkten till vår kund), men som inte passerat bäst-före-datum. Det rör sig alltså om fullt tjänliga produkter som vi inte vill ska kasseras i onödan.