Hoppa till huvudinnehållTill navigationTill sök
Spendrups

Minskad vattenanvändning och effektivisering

Vi arbetar för att minska och effektivisera vår vattenanvändning och avloppshantering. På så sätt kan vi långsiktigt säkerställa att Spendrups anläggningar har tillgång till vatten samtidigt som vi belastar miljön och omgivningen så lite som möjligt.

Sverige har, liksom övriga delar av världen, flera utmaningar kopplade till vatten. På senare år har vi i perioder haft låga grundvattennivåer, torka och vattenbrist på flera platser i landet. I takt med att klimatförändringarnas effekter ökar kommer sannolikt tillgången till vatten i Sverige påverkas mer än idag.

För Loka kan vattenbrist vara en direkt affärsrisk eftersom vi inte får tappa vatten ur Loka-källan om grundvattennivåerna understiger en viss nivå. Under 2022 har vi samarbetat med konsultbolag för att kartlägga våra processer och identifiera områden för förbättring och effektivisering.

Egen rening

Vår anläggning i Grängesberg genomför egen rening av avloppsvatten i flera steg innan det går vidare till kommunalt avloppsreningsverk. Det gör att Spendrups belastning i form av utsläpp av syreförbrukande ämnen är låg.

Säker vattenförsörjning

Arbetet med att säkra vattenförsörjningen till anläggningen i Grängesberg fortsatte under året. Spendrups ska ta fram fler alternativa lösningar innan vi fattar beslut om hur vattenförsörjningen i Grängesberg kan tryggas på bästa sätt.

Effektivare rengöring

Under året genomförde vi en förstudie där vi analyserade rengöringsprocesserna i produktion med fokus på tappningen. Som en del i analysen uppgraderades en CIP-station (clean in place) i ölprocessen. Uppgraderingen uppskattas minska vattenförbrukningen i Grängesberg med 2–3 procent. Studien kommer att färdigställas under 2022. 

Koll på vattenförbrukningen

Spendrups har genomfört en analys av vår vattenanvändning, där vi jämfört olika bryggerier. Analysen visade att vi använder mer vatten per producerad volym färdig produkt jämfört med konkurrenterna. Den högre förbrukningen beror på Spendrups bredare sortiment, men kommer ändå beaktas i vårt hållbarhets­­- och utvecklingsarbete.