fbpx

Från råvara till levererad dryck

Spendrups energi- och materialbalans 2018 visar hur koncernens inköp av råvaror, förpackningar, energi och vatten används till att producera och leverera drycker till våra kunder.

Se tabellerna nedan för exakta specifikationer.

Inflöde:

Energianvändning i produktion (MWh)

2018

2017

Total

112 703

113 962

Förnybar energi

  

El (vattenkraft)

46 267

45 584

Biogas

1 022

0

Fjärrvärme (delvis)

2 512

2 968

Drav

31 157

27 715

Energianvändning vid tillverkning av dravpellets (30%*)

-9 347

-8 315

Totalt förnybar energi

71 611

67 953

Icke förnybar energi

  

Olja

41 092

46 009

* Förändring vs redovisning 2017, från 33% till 30%

Livsmedelsråvaror och ingredienser (ton)

2018

2017

Total

54 487

55 253

Processmaterial och kemikalier (ton)

2018

2017

Total

1 317

1 626

Transporter in (ton CO2)

2018

2017

Total

2 975

4 473

Intransporter*

1 646

2 986

Interna transporter

9

11

Tjänstebilar

736

821

Bruksbilar

330

390

Tjänsteresor

254

265

* Förändring vs redovisning 2017, endast egna inköpta transporter

Förpackningsmaterial (ton)

2018

2017

Total

36 193

35 701

Papp, wellpapp, etc

3 169

2 578

Glas

19 598

20 850

PET

6 200

5 365

Plast

1 464

1 393

Metall

5 703

5 453

Övrigt

58

62

Vattenanvändning (m3)

2018

2017

Total

1 366 580

1 329 066

Utflöde:

Kundtransporter/transporter ut (ton CO2)

2018

2017

Kundleveranser

6 080

5 754

varav transporter med egna fordon

506

1 100

Tillverkade produkter (milj liter)

2018

2017

Total

378

358

Öl

184

184

Läsk/stilldrink/cider

104

94

Vatten

91

81

Restprodukter och avfall (ton)

2018

2017

Total

20 750

24 489

Avfall till återvinning

20 108

23 812

Avfall till energiutgivning

598

644

Avfall till deponi

0

1

Farligt avfall

45

32

Avlopp

2018

2017

Total volym (m3)

935 978

1 009 571

COD (ton)

546

545

BOD (ton)

162

194

CO2-utsläpp från produktion (ton) och fastigheter

2018

2017

Total

11 167

12 549

Oljepannor

11 141

12 473

El

0

0

Fjärrvärme

26

76

Fördelning direkta och indirekta utsläpp:

Scope 1: Utsläpp egen verksamhet

2018

2017

Produktionsanläggningar och fastigheter

11 141

12 473

Egna transporter och tjänstebilar

1 835

2 587

Total

12 976

15 060

Scope 2

2018

2017

Inköpt energi

26

76

Total

26

76

Scope 3

2018

2017

Tjänsteresor

254

265

Intransporter och inköpta kundleveranser

7 220

7 640

Total

7 474

7 905

Cookies används för att ge en bättre upplevelse av vår webbplats. Läs mer om våra cookies och om hur du kan avböja cookies här.