fbpx

Vi arbetar löpande för att minska mängden kemikalier i våra reningsprocesser.

Färre och säkrare kemikalier

I vår produktion använder vi kemikalier för rengöring – av golv, utrustning, tankar och ledningar – samt för att smörja maskiner och transportband. Vid spill, läckage eller annan felaktig användning kan kemikalier vara såväl miljö- som hälsovådliga, och vi arbetar därför långsiktigt med att minska vår kemikalieanvändning.

Vår stora artikelbredd gör att vi ofta ställer om produktionen i vårt bryggeri i Grängesberg. Vid varje omställning krävs rengöring, vilket leder till en ökad kemikalieanvändning. Ett löpande arbete pågår för att minska mängden kemikalier, och för att byta ut miljöfarliga kemikalier mot mindre miljöfarliga där det är möjligt. Båda dessa fortgående projekt sker i nära samarbete med våra kemikalieleverantörer.

Samtidigt är det viktigt att veta exakt vilka kemikalier vi hanterar. Samtliga kemiska produkter – och dess innehåll – är registrerade i ett särskilt kemikalieregister som uppdateras löpande. Vidare har vi upprättade rutiner för inköp och användande av nya kemiska produkter. Dessa rutiner innebär bland annat att produkterna ska genomgå en miljöriskbedömning innan de får användas i vår produktion. Vi utbildar dessutom fortlöpande våra medarbetare i kemikaliehantering.

Cookies används för att ge en bättre upplevelse av vår webbplats. Läs mer om våra cookies och om hur du kan avböja cookies här.