fbpx

Svinn är en global utmaning som Spendrups tar på största allvar. Att optimera resursförbrukningen är viktigt, både för miljön och för Spendrups ekonomi.

Minskat svinn ökar resurseffektiviteten

Svinn är en av världens stora hållbarhetsutmaningar. Cirka 30 procent av allt livsmedel som produceras slängs bort, och de miljömässiga konsekvenserna är stora. På Spendrups måste vi därför göra vårt yttersta för att de råvaror och insatsmaterial vi förbrukar inte produceras i onödan, utan verkligen används. Här är fokus på resurseffektivitet och cirkulära flöden centralt.

Svinn genom hela vår värdekedja – från odlingen av råvaror, under produktionsprocessen eller genom kassation av färdiga produkter – är ett slöseri som drabbar klimatet och Spendrups ekonomi. För oss som företag var 2018 året då vi intensifierade vårt arbete med att minska svinnet. I Spendrups långsiktiga mål står det tydligt att alla resurser ska användas så effektivt som möjligt. Det gäller så klart råvaror, men även energi, tid, material, kompetens et cetera. Under året har vi därför:

  • Definierat och förankrat – bland chefer, ledningsgrupper och styrelsen – att svinn är en nyckelfråga för Spendrups.
  • Identifierat brister i mätmetoder, ekonomisk redovisning och produktkalkyler, områden som behöver förbättras för att vi ska kunna se var svinnet är störst.
  • Påbörjat analys av svinnorsaker för olika färdigvaror och förbättrat vårt arbetssätt med prognoser och produktionsplanering.
  • Samarbetat med FoodLoopz för att hitta mottagare, till exempel ideella organisationer, för produkter med kort återstående hållbarhet. Under 2017 skänkte vi cirka 50 000 flaskor till olika ideella organisationer. Under 2018 har vi dock haft få produkter med kort datum på grund av den varma sommaren.

Arbetet befinner sig i en aktiv fas. Idag vet vi inte alltid var de största problemen finns, helt enkelt för att vi inte mäter på rätt sätt. Under 2019 ska en handlingsplan tas fram för det fortsatta arbetet, och svinn är ett av Spendrups prioriterade områden.

Cookies används för att ge en bättre upplevelse av vår webbplats. Läs mer om våra cookies och om hur du kan avböja cookies här.