Hoppa till huvudinnehållTill navigationTill sök
Spendrups

AFFÄRSETIK

”Som familjeföretag och Sveriges största bryggeri vill vi göra rätt saker, på rätt sätt. Sunda affärsmetoder är en självklarhet.” 


Elena Perrone, chefsjurist  

För goda affärer, mot korruption

Som familjeföretag och Sveriges största bryggeri vill vi vara säkra på att vi gör rätt saker, på rätt sätt. Här ingår att verka för goda affärer och mot korruption.

Så jobbar vi

Det finns många risker och möjliga konsekvenser relaterade till korruption och annat olagligt eller olämpligt beteende i affärslivet. Otillbörlig påverkan vid inköp eller i kundrelationer kan bland annat leda till att beslut inte tas på affärsmässiga grunder och bidra till en osund konkurrens.

Vi ökar successivt medarbetarnas kunskap genom riktade utbildningsinsatser. Medarbetare inom försäljning, marknadsföring och inköp är särskilt berörda och får riktad utbildning om Spendrups affärsetiska riktlinjer samt om gällande regler om konkurrenshämmande aktiviteter, antikorruption och marknadsföring.

Affärsetisk kod

Spendrups affärsetiska kod tydliggör de krav som vi ställer på oss själva och på dem vi arbetar med. Koden tar bland annat upp vår syn på extern representation, rättvis konkurrens och sunda affärsprinciper. Den innehåller också praktiska tips som guidar i rätt riktning. Utbildning i Spendrups affärsetiska kod finns tillgänglig för alla på vårt intranät.

Här hittar du Spendrups affärsetiska kod

Övergripande mål

Inom Ansvarsfullt företagande och affärsetik och antikorruption jobbar vi mot följande övergripande mål:

  • Etiskt uppförande

Mål och gjort 2020

Årets mål inom Ansvarsfullt företagande och affärsetik och antikorruption var:

  • Fortsatt arbete med utbildning

Utbildning

Vi utbildar löpande medarbetare, med fokus på de som arbetar med inköp eller försäljning. Under 2020 genomförde vi en workshop om sunda affärsprinciper med Gotlands Bryggeri. Dock kunde vi inte genomföra planerade utbildningar inom säljkåren då fysiska konferenser ställdes in.

System stödjer bedömning

Under året implementerade vi ett nytt system för utvärdering av leverantörer, också inom affärsetik och antikorruption. Läs mer om systemet här.

Ny visselpipa

Under året implementerades en ny visselblåsarkanal. Syftet med kanalen är att medarbetare och andra ska kunna rapportera förmodade oegentligheter anonymt. Tjänsten uppfyller ISO-standarden 27001/27018 för informationssäkerhet och finns tillgänglig på Spendrups webbplats.

Uppskjutna insatser

Även arbetet med affärsetiska koden, däribland olika utbildningsinsatser, flyttades fram. Vi föredrar att köra dessa utbildningar i fysiska möten och hoppas kunna genomföra dem under 2021.

Nästa steg

Målet för 2021 är att genomföra de insatser, framförallt utbildningar, som inte blev av under 2020 på grund av pandemin. Dessutom planerar vi att stärka arbetet inom affärsetik och antikorruption genom att ta fram mål och handlingsplan. Insatsen inleds med en nulägesanalys under 2021 för att få ökad insikt kring var vi står och vilka ytterligare insatser som behöver sättas in.