Spendrups Bryggeri AB

”Vi är engagerade i många samhällsfrågor och känner särskilt starkt för de orter där vi har verksamhet.”

Fredrik Spendrup, vd

Dalarnas mångfaldspris 2019

tilldelades Spendrups för arbetet med allas lika rättigheter

Så gör vi skillnad i samhället

Vi är en stor aktör som tar aktiv del i civilsamhället. Vårt långsiktiga engagemang sträcker sig över ett flertal områden, från miljöfrågor till invånarnas välmående och trygghet.

På de orter där vi finns stödjer vi föreningsliv och fritidsaktiviteter, speciellt för ungdomar. Vi vill skapa sociala sammanhang som har betydelse för lokalsamhället och för våra medarbetare och deras familjer. Bland våra långsiktiga mål finns att ha en positiv inverkan på hälsa och mångfald.

Vi engagerar oss i många organisationer och nätverk inom samhälle, näringsliv, utbildning, miljö och hållbar utveckling.

Bland dem märks Sveriges Bryggerier, Sprit & Vinleverantörsföreningen (SVL), Livsmedelsföretagen (LI), Dagligvaruleverantörers Förbund (DLF), Nätverket för Hållbart Näringsliv (NMC), Sveriges Annonsörer, IVL Svenska Miljöinstitutet, Örebro Universitet samt Circular Sweden.

I början av 2019 mottog Spendrups Dalarnas mångfaldspris för vårt arbete för allas lika rättigheter. Motiveringen löd:

”Mångfaldspriset går till ett företag som vet att kraften i människors olikheter är nyckeln till dess framgång. De skapar en långsiktig tillväxt genom att utmana traditionella könsroller och ge varje anställd möjlighet att vara sig själv. Ett glödande engagemang för frågorna i företagets alla nivåer tillsammans med en tydligt förankrad strategi säkerställer att omvärlden tillsammans med såväl medarbetare som kunder och leverantörer varje dag kan hälsas välkommen in till Spendrups.”

Några av våra främsta initiativ:

 

Loka Heroes – fortsätter att göra skillnad med basket

Spendrups enskilt största samhällsinitiativ är Loka Heroes, där vi genom ett samarbete med Svenska Basketbollförbundet stöttar olika eldsjälar som gör skillnad i samhället genom basket. Inom Loka Heroes pågår just nu fjorton olika projekt som tar sig an olika samhällsutmaningar.

2019 startades bland annat projektet Basketfamiljen i Ludvika, ett initiativ av tre Ludvikafamiljer och KFUM på orten. 

Ett annat exempelprojekt är Basket Gäris i Vårby som fått fler tjejer i Vårby att börja sporta. Basketproffset och Loka Heroes-ambassadören Amanda Zahui fick ta emot Sportspegelnpriset på Idrottsgalan i januari 2019 för sitt engagemang i Basket Gäris.

Läs mer om hur Loka Heroes stöttar genom basket här. 

Nattvandrarna – för trygga ungdomar

Spendrups stöttar sedan många år tillbaka den ideella organisationen Nattvandrare i Sverige Riksnätverket och vi är en av organisationens största bidragsgivare. Nattvandrare i Sverige Riksnätverket är en ideell, demokratiskt uppbyggd organisation för lokala grupper och föreningar.

Syftet med nattvandring är att det ska finnas vuxna förebilder, medmänskligt stöd och social trygghet bland unga människor när de rör sig ute på kvällar och nätter. Nattvandrarna ska finnas till hands för att sätta gränser, skapa trygghet och ge stöd och hjälp när det behövs. Deras närvaro förebygger kriminalitet som skadegörelse, våld och drogmissbruk. Volontärerna är personer över 25 år som är goda förebilder för unga.

Spendrups fortsätter stötta Nattvandrarna under 2020.

Sjöräddningssällskapet – gratis drycker till frivilliga

Spendrups sponsrar sedan flera år tillbaka Sjöräddningssällskapet, en ideell organisation som består av cirka 2 100 frivilliga sjöräddare. Samarbetet består av att Spendrups sponsrar Sjöräddningssällskapet med olika sorters drycker, vilket är välkommet i det frivilliga arbetet med människors säkerhet på sjön.

Ung företagsamhet – stipendium till ung entreprenör

Spendrups stöttar sedan många år tillbaka Ung företagsamhet och sedan 2011 delas Familjen Spendrups stipendium ut till en nytänkande, ung entreprenör. I priset ingår 50 000 kronor för att utveckla sin affärsidé samt en inbjudan till huvudkontoret i Vårby för att träffa företagsledningen samt medlemmar i familjen Spendrup och få tips och råd inför framtiden.

Årets vinnare var Helios Solutions AB och dess grundare Jonatan Persson från Halmstad. Han har utvecklat en ny avsaltningsmetod som använder restvärme från industrier för att rena havsvatten till dricksvatten.

Under 2020 kommer samarbetet att utvidgas, både nationellt men också lokalt, genom att stötta Ung företagsamhet i Dalarna.

Partnerskap

Tillsammans med aktörer inom näringsliv och skola kan vi göra verklig skillnad både inom och utanför vår bransch, och i samhället. Här är tre exempel på branschinitiativ och samarbeten som vi är engagerade i.

Klimatinitiativet – ett viktigt branschinitiativ

Dryckesbranschens Klimatinitiativ är ett initiativ startat i samverkan mellan Systembolaget, Sprit- & Vinleverantörsföreningen och Sveriges Bryggerier. Det är ett gemensamt åtagande där aktörer i dryckesbranschen mäter sin klimatpåverkan och sätter mål för att minska den. Under 2019 var första året som bryggerierna och vinimportörerna rapporterade in sin data. Resultatet presenteras under 2020 tillsammans med målsättningar framåt.

Hållbarhetsresultat

Ta del av resultatet av vårt hållbarhetsarbete

Läs mer

Hållbarhetsstyrning

Ta del av väsentliga frågor, mål, värdekedja, risker med mera

Läs mer

Circular Sweden – ett branschöverskridande samarbete

Spendrups är medlem i Circular Sweden, ett företagsforum som vill bidra till cirkulära materialflöden och en hållbar konsumtion genom samarbete i värdekedjor och över branschgränser. Företag som är medlemmar åtar sig att öka sina inköp av återvunnet material, effektivisera materialanvändningen och aktivt arbeta med design för återanvändning och återvinning. Visionen är 100 procent cirkulära materialflöden och målet är att Sverige år 2030 ska vara ledande inom cirkulära materialflöden och driva utvecklingen internationellt.  Övriga medlemmar i Circular Sweden är Axfood, Coca-Cola European Partners, H&M, Houdini, IKEA, NCC, Tarkett och Återvinningsindustrierna.

Hållbart företagande vid Örebro Universitet

Spendrups samarbetar med Master-programmet i Hållbart företagande vid Örebro universitet. Studenter på programmet får under sin studietid besöka bryggeriet i Grängesberg och studera Spendrups miljöarbete som case i kursen ”Miljömanagement”. Spendrups har också under hösten 2019 haft en praktikant från programmet, som bistått oss i hållbarhetsarbetet. Samarbetet fortsätter under 2020.

Cookies används för att ge en bättre upplevelse av vår webbplats. Läs mer om våra cookies och om hur du kan avböja cookies