Spendrups Bryggeri AB

Cirkulär och smart resursanvändning

”Vi förbrukar bland annat råvaror, förpackningsmaterial och vatten i vår verksamhet. Det måste vi göra så smart och cirkulärt som möjligt.” Helena Nylén, varuförsörjningsdirektör

Förpackningar

”Att få fram förpackningar med mindre klimatavtryck är en nyckelfråga för oss och hela branschen. Det händer jättemycket spännande på det här området just nu.”

Magnus Willén, förpackningsstrateg

Läs mer

Vatten

”Vatten är vår viktigaste råvara. Därför måste vi vara effektiva i vår användning.”

Sisko Nautsch-Rönnmark, kvalitets- och miljöchef

Läs mer
Höjdpunkt 2019

Ny ledning ersätter tankbilar

2019 invigdes den sista av tre nya vattenledningar mellan källorna i Loka och bryggeriet i Hällefors. Därmed undviker vi cirka 2 000 tankbilstransporter – varje år.

Svinn

”Att minska svinnet är en självklar del i smart resursanvändning. Vi på Spendrups vill vara en föregångare även på detta område.”

Helena Nylén, varuförsörjningsdirektör

Läs mer

Kemikalier

”Vi arbetar enligt försiktighetsprincipen. Om det finns två alternativ väljer vi det som ger minst påverkan på människors hälsa och på miljön.”

Sisko Nautsch-Rönnmark, kvalitets- och miljöchef

Läs mer
Höjdpunkt 2019

Returpack – en del av Spendrups

När Spendrups 1984 var med och startade det svenska pantsystemet var det unikt i sitt slag. Idag är konkurrensen tuffare men det svenska pantsystemet tillhör fortfarande världstoppen.

Cookies används för att ge en bättre upplevelse av vår webbplats. Läs mer om våra cookies och om hur du kan avböja cookies