Spendrups Bryggeri AB

”Vi har länge arbetat cirkulärt med våra förpackningar, och nu tar vi nästa steg"

Magnus Willén, förpackningsstrateg

Förpackningsutveckling pågår

Spendrups förpackningar står för en väsentlig del av vår totala miljöpåverkan. Genom att minska mängden material, använda mer återvunnet material och öka återvinningen av våra förpackningar kan vi minska den påverkan. Det pågår en mängd initiativ på det här området. Både hos oss på Spendrups, i branschen och från lagstiftarhåll.

I omvärlden: fokus på plast

Ökad plastkonsumtion och nedskräpning av plast, i kombination med ineffektiva återvinningssystem, är en del av de stora globala hållbarhetsutmaningarna. EU har därför infört engångsplastdirektivet (Single Use Plastics directive, SUP), med målet att förebygga och minska miljöeffekterna av vissa plastprodukter. Det innehåller bland annat förbud mot vissa engångsartiklar av plast och krav på insamling av plastflaskor, likt det svenska pantsystemet. Naturvårdsverket utreder hur direktivet ska verkställas i Sverige och redovisar detta under 2020.

I den svenska livsmedels- och dryckesbranschen pågår en rad initiativ för att driva utvecklingen mot mer hållbara och cirkulära plastförpackningar. I Livsmedelsföretagens Hållbarhetsmanifest och DLF (Dagligvaruleverantörers Förbund) Plastinitiativ finns målsättningen om att alla plastförpackningar ska vara materialåtervinningsbara till 2022. Spendrups har anslutit sig till detta mål. 

Spendrups förpackningar

Merparten av Spendrups förpackningar ingår i pantsystemet. Det betyder att vi redan är del av ett cirkulärt system, med ett effektivt flöde där materialet kan återvinnas till nya produkter. Återvinningsgraden är hög, 85 procent, och klimatnyttan stor. En beräkning från Returpack visar att pantsystemet årligen sparar koldioxidutsläpp på mer än 150 000 ton.

Spendrups använder också återanvändningsbara förpackningsslag som returglas och returfat, som har en relativt sett låg klimatpåverkan. Även engångsglas har en hög återvinningsgrad, över 90 procent, men relativt sett en högre klimatpåverkan bland annat på grund av att material är tungt.

Under 2019 har vi intensifierat arbetet med att utveckla våra förpackningar, för att minska miljöpåverkan.

Förpackningar, i procent

2 500 ton 

årlig besparing av ny plast i våra PET-flaskor sedan 2015

Hållbarhetsresultat

Ta del av resultatet av vårt hållbarhetsarbete

Läs mer

Hållbarhetsstyrning

Ta del av väsentliga frågor, mål, värdekedja, risker med mera

Läs mer

Bättre med lättare förpackningar

Lättare förpackningar förbrukar mindre resurser eftersom de innehåller mindre material och minskar transporternas miljöpåverkan. De senaste åren har Spendrups successivt minskat materialanvändningen genom att minska vikten både på plastflaskor och plastkorkar. Vi undersöker löpande möjligheterna att tillverka ännu lättare PET-flaskor med bibehållen kvalitet. Under 2019 har vi genomfört flera åtgärder; mindre material i aluminiumburkar och plastkorkar, och på 50 centiliters PET-flaskor har vi helt tagit bort wellpapp-trågen.

Återvunna material

Genom att använda större andel återvunnet material minskar klimatpåverkan på förpackningen. Sedan 2015 använder Spendrups en PET-flaska för vatten och läsk som består till 50 procent av återvunnen plast, motsvarande en årlig besparing av 2 500 ton fossil plast. Vi är stolta över detta men strävar efter att öka andelen återvunnen plast än mer. Med start 2020 har vi bytt ut all plast i våra plastsvep för multipacks, till exempel för Loka 12-pack och Norrlands Guld 6-pack, till återvunnen plast. Det innebär en årlig klimatbesparing på 400 ton koldioxid.

Vikten av återvinning

Hur mycket en förpackning påverkar miljön beror inte bara på vilket material den är tillverkad av. Hur den återvinns är också väldigt viktigt. Spendrups är som medlem i branschorganisationen Sveriges Bryggerier delägare i Svensk Glasåtervinning och Returpack (som ansvarar för pantsystemen för PET-flaskor och burkar). Återvinningsgraden av dryckesförpackningar ligger på en hög nivå i Sverige. 2019 var det 85 procent för PET-flaskor och aluminiumburkar och cirka 90 procent för glasförpackningar.

Cookies används för att ge en bättre upplevelse av vår webbplats. Läs mer om våra cookies och om hur du kan avböja cookies