Hoppa till huvudinnehållTill navigationTill sök
Spendrups

FÖRPACKNINGAR

Spendrups satsar på återvunnet och biobaserat material­ samt lättare och återvinningsbara förpackningar.

  Ökad användning och nedskräpning av plast och andra material­, kombinerat med ingen eller ineffektiv återvinning, är en global miljöutmaning. Det pågår en mängd initiativ för att förändra detta, till exempel EU:s engångsplastdirektiv.  

  I Sverige finns välfungerande system för pant och återvinning. Runt 85 procent av Spendrups förpackningar ingår i pantsystemet. Det innebär att vi redan ingår i ett cirkulärt system, med effektiva flöden där material­ återvinns till nya produkter. Dessutom är återvinningsgraden hög: 88 procent för burkar och PET-flaskor och över 90 procent för engångsglas. Klimatnyttan är stor – enligt Returpack motsvarade all pant under 2020 en koldioxidbesparing på 180 000 ton.

  Spendrups använder också fat och returglas som kan återanvändas, vilket begränsar klimatpåverkan.

  Gemensam ansats

  Spendrups har anslutit till Livsmedels­företagens Hållbarhets­manifest och DLF:s (Dagligvaruleverantörers Förbund) Plastinitiativ. Det innebär att alla Spendrups plastförpackningar ska vara material­återvinningsbara till 2025.
  Vår strategi för mindre klimatpåverkan från förpackningar utgår från avfallstrappan: vi minimerar, återanvänder och återvinner (eller möjliggör återvinning av) förpackningar och material­.

  Mindre och lättare

  Spendrups förpackningar står för en avsevärd del av vår totala miljöpåverkan. Allt annat lika, är lättare förpackningar mindre miljöpåverkande eftersom de innehåller mindre mängder material­ och reducerar utsläpp från transporter. På senare år har Spendrups använt allt mindre material­ och minskat vikten på plastflaskor och korkar. Under 2022 kommer vi genomföra ett projekt för att ytterligare minska vikten på våra PET-flaskor.

  Återvunnet och återvinningsbart

  Genom att använda högre andel återvunnet material­ minskar vi förpackningarnas klimatpåverkan. Vår PET-flaska för vatten och läsk består till hälften av återvunnen plast. Vår ambition är att öka andelen men samtidigt värna om kvaliteten på plasten i hela pantsystemet. På senare åren har andelen återvunnen plast som används i PET-flaskor i Sverige ökat kraftigt och medfört kvalitetsförsämringar. Vilken nivå som är långsiktigt hållbar inom ramen för det svenska pantsystemet är inte fastslaget än. Spendrups är med i dialogen kring detta. Våra plastsvep för flerpack som säljs på den svenska marknaden är gjorda av återvunnen plast och vi jobbar på att ersätta plast med bättre alternativ (läs om nya förpackningslösningen Keel Clip nedan).

  Som medlem i branschorganisationen Sveriges Bryggerier är Spendrups delägar­e i Svenska Glasåtervinning och Returpack.

  Cirkulärt tillsammans

  Spendrups ingår i forumet Circular Sweden. Målet är cirkulära material­flöden och hållbar konsumtion. Forumet tar ett helhetsgrepp genom att samarbeta i värdekedjor och över branschgränser. Medlemmarna tar på sig att köpa mer återvunnet material­, effektivisera material­användningen och arbeta med design för återanvändning och återvinning.

  Circular Swedens ambition är att Sverige ska vara ledande inom cirkulära material­flöden och driva utvecklingen internationellt. Förutom Spendrups består Circular Sweden av Axfood, Coca-Cola Europacific Partners, H&M, Houdini, IKEA, NCC, Tarkett, White arkitekter och Återvinningsindustrierna.

  • 88% Återvinningsgrad i pantsystemet 2021
  • 81% Andel av Spendrups förpackningar som ingår i pantsystemet
  • 50% återvunnen plast i Spendrups PET-flaskor för vatten och läsk

  Spendrups övergripande mål är att:


  • Minska mängden material­ i våra förpackningar
  • Byta till återvunnet eller biobaserat material­
  • Uppnå hög återvinningsgrad på våra förpackningar

  De första två målen ligger inom Spendrups direkta kontroll. Det tredje påverkar vi genom delägar­skapet i Returpack, vars återvinningsmål är 90 procent.

  Läs mer om årets mål och resultat här

  Papper ersätter plast

  Under året bestämde vi oss för att satsa på Keel Clip, en ny pappersbaserad förpackningslösning för burk i flerpack. Spendrups är först i Sverige med den nya förpackningen och introduktionen sker gradvis, eftersom det krävs två produktionslinjer för att täcka hela burkvolymen. Först ut är Trocadero och Mariestads. När hela burksortimentet övergått till Keel Clip, vilket beräknas klart under första halvåret 2023, kommer vi spara 100 ton plast per år.

  Lättviktiga kapsyler

  Under 2021 införde vi en lättare kapsyl till våra glasflaskor (så kallade kronkorkar). De nya kapsylerna testades fram under 2020 och gör att vi sparar 20 ton stål per år.

  PET-bantning

  Under året fattade vi beslut om att göra Spendrups PET-flaskor lättare. Det är möjligt tack vare modernare design av ämnena som används för att blåsa flaskorna. Då går det åt mindre material­ samtidigt som flaskorna håller samma höga prestanda. Vi räknar med att spara drygt 300 ton PET under 2022 och knappt 500 ton per år när initiativet är implementerat fullt ut.

  Utöver nedviktningen beslutade vi att plocka bort wellpapptrågen som vanligtvis finns under PET-flaskor. Det kommer att ge en besparing på 30 ton wellpapp per år.  

  Återvunnet i sträckfilm

  Under året började vi använda tunnare sträckfilm (plasten runt våra dryckes­pallar), vilket gör att vi sparar 15 ton plast per år. Vi kom också igång med tester av en ny sträckfilm som innehåller 30 procent återvunnen plast. Testerna fortsätter under 2022, med målet att införa sträckfilm med högre andel återvunnet material­.

  Fördelning förpackningsslag, % av försäljningsvolym 2021
  40
  41
  8
  5
  3
  3
  Klimatpåverkan per förpackningsslag (kg CO2/liter dryck)

  Analysen är genomförd av Sveriges Bryggerier i samarbete med RISE, baserat på siffror från 2018. Mätningen omfattar utvinning av råmaterial­, tillverkning av förpackning, hantering och transport genom värdekedjan till konsument samt material­återvinning av förpackning. Ingen dryckes­tillverkning ingår i klimatavtrycket.

  Vi fortsätter att minska totala mängden material­ och öka återvunnet och biobaserat material­ för Spendrups förpackningar. Till våra nyckelaktiviteter på området hör införandet av Keel Clip samt att börja upphandla korkar som sitter kvar på flaskorna så länge de används (så kallade ’tethered closures’ eller tjudrade förslutningar). Den senare aktiviteten syftar till att möta krav i engångsplastdirektivet och minska risken för nedskräpning.