Spendrups Bryggeri AB

”Vi behöver använda vissa kemikalier, men vi väljer den ’snällaste’ om det finns flera alternativ.”

Sisko Nautsch-Rönnmark, kvalitets- och miljöchef

Allt färre och säkrare kemikalier

I vår produktion använder vi kemikalier för rengöring – av golv, utrustning, tankar och ledningar – samt för att smörja maskiner och transportband. Vid spill, läckage eller annan felaktig användning kan kemikalier vara skadliga för både miljön och människors hälsa. Därför arbetar vi långsiktigt med att minska vår användning av kemikalier samtidigt som vi följer försiktighetsprincipen och väljer de kemikalier som har minst påverkan på människors hälsa och miljö.

Eftersom vi tillverkar så många produkter i samma anläggning i Grängesberg måste vi göra rent utrustningen ofta. Och för rengöring behövs kemikalier. Vi jobbar löpande tillsammans med våra leverantörer för att minska mängden kemikalier och för att använda så miljövänliga alternativ som möjligt.

Registrering av kemikalier

Det är också viktigt att veta exakt vilka kemikalier vi hanterar. Alla kemiska produkter – och dess innehåll – är registrerade i ett särskilt kemikalieregister som vi uppdaterar löpande. Vi har också rutiner för inköp och användande av nya kemiska produkter. Det innebär bland annat att alla produkter ska genomgå en miljöriskbedömning innan de får användas i vår produktion. Vi utbildar dessutom fortlöpande våra medarbetare i kemikaliehantering.

Under 2020 satsar vi extra på att se över rutiner och ansvar samt på att öka våra medarbetares kunskap om hur kemikalier kan påverka miljön.

Ständig förbättring

Förbättrade rutiner och utbildning av medarbetare ingår i vårt dagliga arbete med kemikaliehantering

 

Hållbarhetsresultat

Ta del av resultatet av vårt hållbarhetsarbete

Läs mer

Hållbarhetsstyrning

Ta del av väsentliga frågor, mål, värdekedja, risker med mera

Läs mer

Cookies används för att ge en bättre upplevelse av vår webbplats. Läs mer om våra cookies och om hur du kan avböja cookies