Spendrups Bryggeri AB

Först med pant – nu ska vi bli bäst

Varje år samlas omkring 2 miljarder PET-flaskor och burkar in i det svenska pantsystemet. Vi svenskar har pantat ända sedan 1984 då Spendrups, som medlem i branschorganisationen Sveriges Bryggerier, var med och startade upp Returpack, ett då unikt pantsystem för burkar som tio år senare även kom att inkludera PET-flaskor.

”Vi märkte att det fanns ett behov av en återvinningslösning där bryggerierna samarbetar med livsmedelsbranschen och tillverkarna. När vi startade det svenska pantsystemet var det unikt i världen”, säger Ulf Spendrup, som då var vice vd för Spendrups.

85 procent återvanns 2019

Sedan starten 1984 har arbetet med återvinning i Sverige kommit långt och idag är det lagstadgat att alla plastflaskor och metallburkar som säljs i Sverige ska ingå i ett pantsystem.

Sveriges riksdag och regering har som mål att 90 procent av alla burkar och PET-flaskor ska återvinnas. 2018 var återvinningsgraden 85 procent. Det placerar Sverige i världstoppen och är en stor vinst för klimatet – återvinningen innebär minskade utsläpp av koldioxid om 150 000 ton per år. 

Tack vare pantsystemet kan förpackningarna användas igen och behovet av nytillverkade burkar och flaskor minskar. Dessutom minskar nedskräpningen i naturen.

”För oss som familjeföretag är miljö och hållbarhet extra viktigt. Genom vår verksamhet har vi en möjlighet att påverka hur samhället och miljön kommer att se ut för våra barn och barnbarn. Returpack var ett stort och viktigt initiativ och det känns jättebra att vi var med om att starta upp det. Men för att nå våra nya mål måste vi fortsätta driva utvecklingen. Vi vill att 100 procent av alla burkar och PET-flaskor ska återvinnas”, säger Ulf Spendrup.

"Vi vill att alla burkar och PET-flaskor ska återvinnas"

Ulf Spendrup

Vårt arbete med Cirkulär och smart resursanvändning

Läs mer

Höjdpunkter 2019

Läs mer

Cookies används för att ge en bättre upplevelse av vår webbplats. Läs mer om våra cookies och om hur du kan avböja cookies