Spendrups Bryggeri AB

”Vi arbetar aktivt med att minska vårt svinn. Det är centralt för att vi ska kunna ha en effektiv resurshantering.”

Helena Nylén, varuförsörjningsdirektör

Minskat svinn bra för både miljö och ekonomi

Svinn är globalt sett en av de stora hållbarhetsutmaningarna och har en negativ påverkan för miljön. Vi arbetar aktivt för att minimera svinnet i verksamheten och optimera vår resursförbrukning.

Nästan en tredjedel av alla livsmedel som tillverkas i världen slängs idag. Det genererar onödiga utsläpp och är en stor belastning på miljön. I Spendrups verksamhet förekommer svinn i vår produktion när vi tvingas kassera färdiga produkter. Det innebär onödig resursförbrukning och drabbar även Spendrups ekonomi.

Vi har därför intensifierat vårt arbete med den här frågan. Företagets långsiktiga mål är att alla resurser ska användas så effektivt som möjligt. Det gäller såklart råvaror, men även energi, tid, material, kompetens et cetera. På kort sikt är vårt mål att minska svinnet med 10 procent till år 2020, men vi har också anslutit oss till målsättningen om halverat svinn till 2030, inom ramen för Livsmedelsföretagens Hållbarhetsmanifest.

I vår produktionsanläggning i Hällefors har ett aktivt svinnarbete bedrivits sedan 2015 vilket har minskat produktionssvinnet från 15 procent till under 4 procent.

Under 2019 ökade vi kunskapen om svinnet i Grängesberg vilket redan skapat förbättringar. Totalt minskade svinnet med 6 procent jämfört med året före, justerat för volymförändringar. Arbetet är i en aktiv fas och svinn är ett av Spendrups prioriterade områden.

50%

ska vårt svinn minska med till 2030

Hållbarhetsresultat

Ta del av resultatet av vårt hållbarhetsarbete

Läs mer

Hållbarhetsstyrning

Ta del av väsentliga frågor, mål, värdekedja, risker med mera

Läs mer

Cookies används för att ge en bättre upplevelse av vår webbplats. Läs mer om våra cookies och om hur du kan avböja cookies