Spendrups Bryggeri AB

Vattenledning ersätter tankbilar

Ett av Spendrups viktigaste mål är att vara fossilfritt till 2025. En mängd initiativ pågår för att nå dit. 2019 passerades en viktig milstolpe när den sista av tre nya vattenledningar mellan källorna i Lokaåsen och produktionsanläggningen i Hällefors kunde tas i bruk.

”Nu behöver vi inte köra tankbilar med vatten mellan vattenkällorna och bryggeriet. Det känns jättebra och är en viktig del i vår resa mot en fossilfri produktion”, säger Tomas Tropp, driftchef Produktion.

Vattenledningarna transporterar idag ca 325 000 liter vatten per/dygn mellan Lokaåsen och produktionsanläggningen i Hällefors, en sträcka på cirka 17 km.

”De nya vattenledningarna är en viktig investering för Spendrups, kunderna och klimatet. Tack vare ledningarna undviker vi cirka 2 000 tankbilstransporter”, säger Tomas Tropp.

Ytterligare vattenkälla

De nya ledningarna gör också att Spendrups kan använda vatten från ytterligare en källa i Lokaåsen utöver de två som användes sedan tidigare. Detta gör att belastningen på källorna och deras grundvatten minskar då man kan hålla ett jämnare vattenflöde. Detta gör även att mängden vatten som går åt i produktionen sjunker, något som har varit en målsättning med de nya ledningarna.

”Ett jämnare och mer kontrollerat vattenflöde gör att vi kan anpassa hur mycket vatten vi använder efter hur stort behov vi har. Därmed kan vi minska både vår energi- och vattenförbrukning.”, säger Tomas Tropp.

"Tack vare vattenledningen undviker vi 2 000 tankbilstransporter varje år"

Tomas Tropp, driftchef Produktion

Höjdpunkter 2019

Läs mer

Cookies används för att ge en bättre upplevelse av vår webbplats. Läs mer om våra cookies och om hur du kan avböja cookies