Spendrups Bryggeri AB

”Alkohol innebär ansvar. Vi jobbar bland annat med att utbilda och erbjuda alkoholfria alternativ.”

Anna Lidström, hållbarhetschef

Hållbarhetsresultat

Ta del av resultatet av vårt hållbarhetsarbete

Läs mer

Stort ansvar att sälja alkohol

Som tillverkare av alkoholhaltiga drycker är det viktigt att vi tar ansvar för de risker som finns med osund alkoholkonsumtion. Det gäller inte minst i samband med marknadsföring av våra produkter.

Ansvarsfull marknadsföring

Att vara ansvarstagande gäller inte minst i samband med marknadsföring av våra produkter.  

Oansvarig marknadsföring av alkohol innebär flera risker. Det skulle till exempel kunna locka unga att dricka eller skapa en alltför positiv bild av alkoholens effekter. Så här ser vi på Spendrups på ansvarsfull marknadsföring av alkoholhaltiga drycker:

 • Vi ska inte rikta oss till minderåriga. Våra marknadsföringsaktiviteter får inte rikta sig särskilt till personer under 25 år. I vår marknadsföring finns därför inga modeller eller skådespelare som är yngre än 25 år – eller som framställs som att de är yngre än så. Vi undviker också saker, bilder, symboler, musik och personer som framför allt minderåriga gillar. 

 • Vi ska aldrig visa situationer som inte ska förknippas med alkohol. Våra kampanjer ska aldrig uppmuntra till intag av alkohol i situationer där alkoholkonsumtion inte ska förekomma, till exempel under graviditet, i trafiken eller på arbetet. 

 • Vi ska inte koppla ihop hälsa & social framgång med alkohol. Vår marknadsföring ska inte visa på att alkoholkonsumtion kan bidra till personlig framgång, förbättra någons sociala förmåga eller ge hälsofördelar. Marknadsföringen ska heller inte uppmuntra till överdriven eller ansvarslös alkoholkonsumtion eller framställa avhållsamhet eller måttlighet på ett negativt sätt. 

 • Vår marknadsföring ska inte vara stötande. Våra aktiviteter och kampanjer ska inte innehålla budskap som kan upplevas som stötande eller diskriminerande baserat på kön, etnisk tillhörighet, sexuell läggning, religiös övertygelse, ålder eller någon annan grund för diskriminering. 

Året som gått – kritik, lärdomar och utbildning

Under 2019 startade Konsumentverket och Konsumentombudsmannen ett ärende mot Spendrups Bryggeri. Anledningen var att en tidningsannons och två reklamfilmer som gjorde reklam för en av våra alkoholfria öl av misstag hade varit otydliga med att det var just den alkoholfria ölen som marknadsfördes. Vi upptäckte misstaget själva och rättade till det.

Avseende tidningsannonsen som blev kritiserad delade vi inte Konsumentverkets syn. Vi accepterade och förstod däremot att skrivelsen från Konsumentverket visade på hur stort behovet är av att vi gör extra noggranna överväganden när vi tar fram reklam för alkoholfri öl.

Vi meddelade också Konsumentverket att reklamen hade avbrutits. De avslutade ärendet utan ytterligare åtgärder.  

Vi jobbar hela tiden för att öka kunskapssnivån hos alla medarbetare som arbetar med marknadsföring av alkoholhaltiga drycker. Alla nya medarbetare som arbetar med marknadsföring av alkohol får ta del av introduktionsmaterial och får utbildning i vilka regler som gäller.

De anställda uppmuntras också att gå utbildning via Alkoholgranskningsmannen och vi håller även löpande interna utbildningar i ämnet, för att se till att alla har en hög kunskapsnivå.

Under 2019 har alla som jobbar på en marknadsavdelning inom Spendrups fått gå internutbildningar. Flera medarbetare har också gått Alkoholgranskningsmannens kurser under året. 

Att minska och motverka skadliga effekter

En osund alkoholkonsumtion kan orsaka mycket lidande – för dem som dricker och för barn och vuxna i deras omgivning. Därför har vi som tillverkare av alkoholhaltiga drycker ett stort ansvar att främja en sund alkoholkultur.

Bland FN:s Globala mål för hållbar utveckling finns delmålet 3.5, att ”Stärka insatserna för att förebygga och behandla drogmissbruk, inklusive narkotikamissbruk och skadligt alkoholbruk.” Det är ett mål som vi på Spendrups känner ett särskilt ansvar inför. Alkoholmissbruk är och har länge varit ett stort problem världen över, både på individnivå och samhällsekonomiskt genom alkoholrelaterade olyckor och skador.

På Spendrups arbetar vi på flera sätt för att minska och motverka alkoholens skadliga effekter. Vi följer självklart lagstiftningen, men vi gör också andra saker på eget initiativ. Vi stödjer till exempel projekt som jobbar mot osund alkoholkonsumtion – och arbetar hela tiden med att bredda och höja kvaliteten i vårt eget alkoholfria sortiment.

Exempel på hur vi stödjer olika organisationer:

 • Vi är den största ekonomiska bidragsgivaren till organisationen Nattvandrarna. Syftet med nattvandring är att det ska finnas vuxna förebilder, medmänskligt stöd och social trygghet bland unga människor när de rör sig ute på kvällar och nätter.

 • Vi stöttar ”Prata om alkohol” som drivs av Sveriges Bryggerier och Sprit & Vinleverantörsföreningen (SVL). Det är ett material för undervisning på högstadiet och gymnasiet som hjälper ungdomar att hantera social press och grupptryck när det gäller alkohol.

 • SVL har också startat Drinkwise som vi är med och bidrar till. Drinkwise är en plattform för information, diskussion och reflektion om attityder kring alkohol och hur alkohol ska konsumeras på ett ansvarsfullt sätt. Drinkwise är en del av den europeiska satsningen responsibledrinking.eu.

 • Vi är huvudsponsor till tävlingen Årets Kock och vill på så vis främja en sund dryckeskultur där drycken har en självklar och positiv del i matupplevelsen.

Vi utbildar Krogsverige

Spendrups genomför också flera egna initiativ för att öka kunskapen om risker med alkohol. Ett exempel är KrogVis, en utbildningsplattform som vi driver sedan 2017. KrogVis erbjuder utbildningar för våra restaurangkunder och här finns en mängd olika kurser att välja bland. Några exempel är:

 • Schysst krog – som vill bidra till trygga arbetsplatser där alla behandlar varandra schysst.

 • Att arbeta med alkohol – som ger kunskaper om hur man jobbar ansvarsfullt med alkohol, vad som står i alkohollagen, hur alkohol påverkar hjärnan och hur man skapar en trygg och bra restaurangmiljö.

 • Matsalsutbildning – en utbildning i klassiskt matsalsarbete med fokus på gästupplevelse och arbetsmiljö.

 • Öl- och vinutbildningar – som ger kunskaper om olika öl- och vinsorter och hur de bäst serveras.

 • Cider-, rom- och whisky-utbildningar.

Totalt genomförde KrogVis 41 utbildningstillfällen under 2019 och mötte över 540 kursdeltagare från 69 olika restauranger. Sedan 2017 har mer än 2 000 personer utbildats via KrogVis.

Spendrups är också en aktör i Festivalsverige. Vi ser till att det alltid finns alkoholfria alternativ att välja mellan – vid alla försäljningsställen. Under Way out West 2019 bjöd Briska på alkoholfria drinkar på festivalområdet.

Läs mer om hur vi ser på alkohol och ansvar i Spendrups affärsetiska kod.

Alkoholfritt är hållbart

Det kanske främsta sättet att verka för en sund dryckeskultur är genom att utveckla vårt eget alkoholfria sortiment. Genom att ta fram goda alkoholfria drycker kan vi skapa fler möjligheter för konsumenterna att välja bort alkohol.

Idag har vi ett brett utbud av alkoholfria öl och cider och även ett spännande sortiment av läsk som lagrad julmust från Nygårda och Schweppes Ginger Beer.

Hållbarhetsstyrning

Ta del av väsentliga frågor, mål, värdekedja, risker med mera

Läs mer

Cookies används för att ge en bättre upplevelse av vår webbplats. Läs mer om våra cookies och om hur du kan avböja cookies