Spendrups Bryggeri AB

"På Spendrups ser vi ekologiskt som ett viktigt bidrag till hållbar utveckling. "

Richard Bengtsson, chefsbryggmästare

11,7 miljoner

liter ekologiskt öl bryggde vi under 2019

Vi stöttar ekologisk odling

Flera perspektiv måste vägas mot varandra vad gäller ekologisk odling och hållbarhet. Vi stöttar ekologisk odling, som gynnar den biologiska mångfalden. Och när vi säger ekologiskt, då ska det vara ekologiskt på riktigt.

Vikten av biologisk mångfald

Biologisk mångfald, det vill säga en stor variation av arter och ekosystem, är en förutsättning för bland annat odling, pollinering av växter och ett stabilt klimat. Idag hotas djur- och växtlivet av föroreningar, bekämpningsmedel, skogsskövling, utfiskning och klimatförändringar, vilket gör att den biologiska mångfalden minskar i allt snabbare takt i hela världen.

På Spendrups vet vi att olika typer av odling har olika effekter på natur, klimat, djur och människor. Konventionell, högintensiv odling skapar idag utmaningar på flera områden och är ofta kopplad till minskad biologisk mångfald. Ekologisk odling är generellt sett mer försiktig med användandet av bekämpningsmedel.

Men det finns också utmaningar med ekologisk odling; generellt krävs det större markareal vilket kan leda till ökade utsläpp från jordbruksmaskiner. Men här går att göra förbättringar, och ekologisk odling kan också ha god effekt på konventionell odling, exempelvis genom utvecklingen av nya odlingsmetoder. Därför välkomnar vi den ökade efterfrågan på ekologiska produkter och gör vårt bästa för att möta den.

100 procent ekologiska ingredienser i ekoölen

När vi på Spendrups sätter en ekologisk etikett på våra flaskor ska den drycken vara ekologisk på riktigt. Många ölproducenter får dispens för att använda konventionellt odlad humle i sin ekologiska produktion. Vi ser istället till att alla ingredienser i vår ekologiska öl är ekologisk, malten, humlen och jästen.

I dag finns ett begränsat utbud av ekologiska råvaror, inte minst humle. För att kunna producera en ökande mängd helt ekologiska produkter arbetar vi strategiskt och långsiktigt i våra inköp och i vår produktion. Under 2018 skrev vi exempelvis ett tioårskontrakt med en tysk humlebonde som nu går över från konventionell till ekologisk odling. Spendrups kommer att köpa hela hans skörd. Detta innebär att av nio befintliga ekohumlebönder i Tyskland levererar två stycken hela sin skörd till oss.

Spendrups köper främst in humle från Tyskland men vi kompletterar med humle från USA för att få fram särskilda smaker och aromer. Om vi riskerar att få fler dåliga skördar i Europa kan USA också vara en bra strategisk partner längre fram.

Spendrups verkar tillsammans med Lantmännen och Weibull för att öka den ekologiska odlingen av spannmål och malt i Sverige.

Världens största ekobryggeri

Vi är numera det bryggeri i världen som tillverkar mest ekologisk öl. Vi har ett brett utbud av ekologiska öl, många olika brygder – alltifrån lager och pilsner till ale – i flera olika förpackningsslag. 2019 bryggde vi 11,7 miljoner liter ekologiskt öl.

I vårt vinsortiment hade vi under 2019 mer än 100 ekologiska viner som stod för 16 procent av totala försäljningen av vin.

Hållbarhetsresultat

Ta del av resultatet av vårt hållbarhetsarbete

Läs mer

Hållbarhetsstyrning

Ta del av väsentliga frågor, mål, värdekedja, risker med mera

Läs mer

Cookies används för att ge en bättre upplevelse av vår webbplats. Läs mer om våra cookies och om hur du kan avböja cookies