Hoppa till huvudinnehållTill navigationTill sök
Spendrups

EKOLOGISKA PRODUKTER

”Spendrups är inte bara störst i Sverige – vi är det bryggeri i världen som producerar mest 100% ekologisk öl."  


Richard Bengtsson, chefsbryggmästare  

Störst på ekologisk öl

Ekologisk odling och hållbarhet är en balansakt – det gäller att väga flera perspektiv mot varandra. Spendrups premierar ekologisk odling, som gynnar den biologiska mångfalden. Och när vi säger ekologiskt, så ska det vara ekologiskt på riktigt.

Så jobbar vi

Spontant kan ”eko” låta bara bra – ekologisk odling och ekoprodukter uppfattas ofta som rakt igenom miljöriktiga. Ekobönderna är ju väldigt försiktiga med kemiska bekämpningsmedel och ekologisk odling tär inte på miljön och den biologiska mångfalden på samma sätt som konventionell odling kan göra. Men det finns också utmaningar – ofta krävs mer mark och det kan till exempel leda till ökade utsläpp från jordbruksmaskiner. Samtidigt går det att göra förbättringar. Ekologisk odling kan dessutom ha goda effekter på konventionell odling, bland annat genom utvecklingen av nya odlingsmetoder.

Därför välkomnar Spendrups den ökade efterfrågan på ekologiska produkter och gör vårt bästa för att möta den.

  • 12 miljoner liter ekologisk öl producerad 2020
  • 124 ekologiska viner i Spring Wine & Spirits sortiment
  • 100% av Spendrups bryggerier är certifierade för att brygga ekologisk öl

Övergripande mål

Inom Hållbar dryckeskultur och ekologiska produkter jobbar vi mot följande övergripande mål:

  • Marknadsledare på ekologisk öl 

För att hålla och stärka vår position krävs bland annat att vi lyckas säkra tillräckligt med ekologisk råvara.

När vi sätter en eko-etikett på våra flaskor ska drycken vara ekologisk på riktigt. Vi ser till att alla ingredienser är ekologiska – malten, humlen och jästen.

Mål och gjort 2020

Årets mål inom Hållbar dryckeskultur och ekologiska produkter var att:

  • Behålla och stärka positionen som marknadsledare på ekologisk öl

Världsetta på eko

Spendrups är inte bara störst i Sverige – vi är det bryggeri i världen som producerar mest helt ekologisk öl (det vill säga att alla ingredienser i ölen är ekologiska). Vi har ett brett utbud – bland annat lager, pilsner och ale – i flera olika förpackningar. Under året bryggde vi 12,1 miljoner liter ekoöl, att jämföra med 11,7 miljoner 2019. På Systembolaget är vi marknadsledare på ekologisk öl med en volymandel på 47,5 procent.

Vi är också vassa på ekologiskt vin. Under året hade vi över 124 ekoviner i sortimentet. Det motsvarar 20 (16) procent av Spendrups totala försäljning av vin.

Alla är med

Under året certifierades vår restaurang OMAKA och utvecklingsbryggeriet vid huvudkontoret i Vårby för ekologisk produktion. Bryggeriet i Grängesberg har sedan många år certifierat för ekologisk produktion. Det gör att alla Spendrups-bryggerier nu kan brygga ekologisk öl.

Pax för råvaran

I takt med att efterfrågan på ekologiska alternativ ökar, och för att utbudet är begränsat, jobbar vi hela tiden för att säkra ekologisk råvara. Det gäller att säkra kommande årsbehov av framförallt humle och malt.

Spendrups köper främst tysk ekologisk humle och kompletterar med amerikansk för att få fram vissa smaker och aromer. Dessutom: om vi får fler dåliga skördar i Europa så kan USA vara en bra partner framöver.

Den ekologiska malten kommer från Sverige och Danmark. Vi har sedan flera år tillbaka jobbat tillsammans med våra leverantörer för att öka den ekologiska odlingen av maltkorn. Genom det har vi kunnat öka vår ekologiska ölproduktion från 3 miljoner liter 2014 till drygt 12 miljoner liter under 2020 - alltså en fyrdubbling av volymerna.

Nästa steg

Under 2021 kommer vi fortsätta arbetet med att säkra ekologisk råvara, framförallt till öltillverkningen.

Spring Wine & Spirits kommer under 2021 att sätta särskilt fokus på det ekologiska sortimentet av vin.