Hoppa till huvudinnehållTill navigationTill sök
Spendrups

MARKNADSFÖRING OCH FÖRSÄLJNING

"Att sälja alkohol förpliktigar. Det är självklart för Spendrups att främja sund konsumtion - vi satsar på ansvarsfull marknadsföring, samarbeten och alkoholfria drycker. 


Anna Lidström, hållbarhetschef  

Produkter som förpliktigar

Som producent av alkoholhaltiga drycker är det lika självklart som viktigt att vi tar ansvar för de risker som osund alkoholkonsumtion för med sig. Vi satsar på ansvarsfull marknadsföring, samarbeten och alkoholfria drycker.

Så jobbar vi

Med ansvar och måtta

Osund alkoholkonsumtion kan orsaka mycket lidande och enorma problem – för de som dricker, för barn och vuxna i deras omgivning och för hela samhällen. Det är angeläget att främja sund konsumtion och komma tillrätta med skador, olyckor och andra negativa konsekvenser. Att förebygga och behandla drogmissbruk, inklusive skadligt alkoholbruk, ingår också i FN:s globala mål för hållbar utveckling. Som producent av alkoholhaltiga drycker har Spendrups stort ansvar att främja en sund alkoholkultur.

Ansvarsfull marknadsföring

Spendrups marknadsföring av alkoholhaltiga drycker följer relevant lagstiftning och branschpraxis. Det innebär att vi jobbar på följande sätt:

  • Vår marknadsföring av alkoholhaltiga drycker vänder sig inte specifikt till personer under 25 år.
  • Vi visar inte situationer som är oförenliga med alkohol, till exempel graviditet eller trafik.
  • Vi kopplar inte ihop hälsa eller social framgång med alkohol.
  • Vi uppmuntrar inte till överdriven eller ansvarslös alkoholkonsumtion. På motsvarande sätt framställer vi inte avhållsamhet eller måttlighet på ett negativt sätt.
  • Vår marknadsföring ska inte vara stötande eller diskriminerande.
  • Vår marknadsföring följer alkohollagens krav på särskild måttfullhet – den ska inte vara påträngande, uppsökande eller aktivt uppmana till bruk av alkohol.
  • Vi ställer också höga krav på våra samarbetspartners och säkrar att marknadsföringsaktiviteter kopplade till Spendrups varumärken går lagenligt till.

Läs mer i Spendrups affärsetiska kod.

Kunskapshöjning

Spendrups marknadsförare ska ha god kunskap om gällande lagstiftning och branschriktlinjer. Även här vill vi vara bättre än konkurrenterna.

Alla nya kollegor som jobbar med marknadsföring av Spendrups alkoholhaltiga sortiment får en rejäl introduktion. Utöver att erbjuda utbildningar internt uppmuntrar Spendrups medarbetarna att lära sig mer via Alkoholgranskningsmannen.

Lika bra utan alkohol

Det kanske främsta sättet att verka för en sund dryckeskultur är att fortsätta satsningarna på vårt alkoholfria sortiment. Spendrups tar fram goda alkoholfria drycker som gör det enklare att välja bort alkohol. Vi har ett brett utbud av alkoholfria öl och cider och även ett spännande läsksortiment som exempelvis rymmer Schweppes Ginger Beer och lagrad julmust från Nygårda. Läs mer om Spendrups satsning på hälsa och alkoholfritt.

Tillsammans för sunt drickande

Utöver att erbjuda ett allt bredare och bättre alkoholfritt sortiment stödjer vi organisationer och initiativ som jobbar för sunt drickande och att minska alkoholens skadeverkningar. Här är ett par exempel.

Nattvandrarna

Spendrups stöttar sedan många år tillbaka Nattvandrarna. Nattvandring går ut på att vuxna förebilder når ut till unga med medmänskligt stöd och social trygghet när de rör sig ute på kvällar och nätter.

Prata Om Alkohol

Prata Om Alkohol drivs av Sveriges Bryggerier och Sprit & Vinleverantörsföreningen (SVL) och erbjuder skolmaterial för högstadiet och gymnasiet. Metoden bygger på undervisning genom samtal och fokus är att lära unga att stå emot grupptryck och säga nej till alkohol.

Drinkwise

SVL har också startat Drinkwise som Spendrups är med och bidrar till. Drinkwise är en plattform för information, diskussion och reflektion kring attityder till alkohol och hur alkohol kan konsumeras på ett ansvarsfullt sätt. Drinkwise ingår i den europeiska satsningen responsibledrinking.eu.

Årets Kock

Spendrups är huvudsponsor och delägare i Årets Kock. Här främjar vi en sund dryckeskultur genom att lyfta fram drycken som en självklar och positiv del i matupplevelsen.

KrogVis

KrogVis är Spendrups eget initiativ för att lyfta krogbranschen och våra restaurangkunder. Vi erbjuder en kunskapsplattform med kurser inom en rad olika teman. Här ingår en utbildning om ansvarsfullt arbete med alkohol, innehållet i alkohollagen, hur alkohol påverkar hjärnan och hur man skapar en trygg och bra restaurangmiljö.

Mål och gjort 2020

Kunskapsboost

Efter förra årets utbildningssatsning på alkohollagen fokuserade vi på samråd och kontakt med våra marknadsförare för att ytterligare höja vår kunskapsnivå. Vi stärkte också marknadsförarnas kunskaper om GDPR.

Mer alkoholfritt

Vi fortsatte satsningarna på marknadsföring av alkoholfria drycker. Bland annat puffade vi för Schweppes Spritz Mixer (som också kan blandas med alkohol). Läs mer under Hälsa.

Starkare tillsammans

Spendrups körde egna och deltog i andras initiativ för en hållbar dryckeskultur. KrogVis valde, när fysiska utbildningar inte var möjligt på grund av pandemin, att erbjuda gratis e-utbildningar för alla Spendrups kunder under hela 2020.

Avvikelser

En privatperson anmälde Spendrups dotterbolag Spring Wine & Spirits AB till Reklamombudsmannen (RO). Anmälan gällde två annonser som en samarbetspartner till Spring Wine & Spirits publicerat på Instagram. RO gick på anmälarens linje och beslutade att det inte var tillräckligt tydligt att inläggen var reklam och att annonserna därmed stred mot god marknadsföringssed. Spendrups kommer att överklaga beslutet.

Spendrups marknadsföring var inte föremål för andra anmälningar eller ärenden under året.

Nästa steg

Under 2021 fortsätter vi att utbilda om ansvarsfull marknadsföring. En kunskapsbank är under uppbyggnad. Här kommer våra jurister förse kollegor med relevanta resurser; lagstiftning, branschriktlinjer, samt fall och avgöranden.