Spendrups Bryggeri AB

Omställning till fossilfritt

”Spendrups ska vara fossilfritt 2025. Det är ett viktigt mål för hela företaget och vi jobbar på flera fronter för att lyckas. Vi fasar ut fossila bränslen, producerar egen energi och tankar förnybart – bland annat.” Fredrik Spendrup, vd

Produktion

”Sedan den 1 oktober 2019 är Grängesberg fossilfritt. Det är en viktig milstolpe på vår väg mot fossilfritt 2025. Nu ska Hällefors gå samma väg.”

Hans Lindgren, chef Fastighet och Media

Läs mer

Transporter 

"Vi jobbar på flera fronter för att ha hållbara transporter – idag och imorgon. Vi ställer allt högre krav både på oss själva och våra leverantörer."

Martin Valdemarsson, chef för Supply Chain

Läs mer

Klimatarbete genom Generationsfonden

”För oss på Spendrups är det naturligt att se på hållbarhet som ett arbete för framtida generationer. Vi är ett över 100 år gammalt familjeföretag som planerar att fortsätta länge till.”

Fredrik Spendrup, vd

Läs mer

Cookies används för att ge en bättre upplevelse av vår webbplats. Läs mer om våra cookies och om hur du kan avböja cookies