Hoppa till huvudinnehållTill navigationTill sök
Spendrups

I FOKUS: 100% FOSSILFRITT I TANKEN

”Att vi nådde målet om helt fossilfri egen distribution redan nu är ju helt fantastiskt. Fem år innan utsatt tid!”


Stefan Karlsson, distributionschef
 

Spendrups lastbilar kör 100% fossilfritt

2020 var en viktig milstolpe på vägen mot fossilfrihet. Sedan april kör Spendrups lastbilar helt och hållet på fossilfritt bränsle, framförallt det vegetabiliska bränslet HVO (hydrogenated vegetable oil).

HVO är ett enkelt, klimatsmart och ekonomiskt alternativ till fossil diesel. En stor fördel är att HVO kan användas på alla typer av vanliga dieselmotorer.

Spendrups började använda förnybara drivmedel redan 2009 – då körde vi igång med RME (rapsmetylester), en biodiesel som framställs av framförallt vegetabiliska oljor. 2016 körde vi igång med HVO, vilket innebar att fler fordon kunde köra fossilfritt. Det i sin tur öppnade dörren till att fasa ut fossil diesel helt och hållet.

Att ställa om till fossilfria transporter är förenat med flera osäkerheter, bland annat kring vilka bränslen som går att använda och om de går att få tag på i tillräckliga volymer. Dessutom krävs stora investeringar.

Både Spendrups och våra bränsleleverantörer har jobbat hårt genom åren för att realisera målet om fossilfria transporter. Våren 2020 föll den sista pusselbiten på plats då vi lyckades lösa tankning av HVO i Gävle.

100 procent förnybart i tanken är en viktig milstolpe för Spendrups omställning till fossilfritt. Men vi köper också in transporter från åkerier, och vårt nästa steg är att ställa om dessa transportflöden till fossilfritt med målsättningen att alla inrikes transporter ska vara fossilfria 2025.