Spendrups Bryggeri AB

”För att vara konkurrenskraftiga även i framtiden måste vi driva ett hållbarhetsarbete i framkant. Generationsfonden bidrar till det.”

Fredrik Spendrup, vd

Klimatsatsningar genom Generationsfonden

2018 startade Spendrups Generationsfonden. Syftet är att snabbare minska våra utsläpp och stärka vårt hållbarhetsarbete i stort.

Vi avsätter pengar till fonden för att kompensera för våra egna utsläpp och för att främja omställningen till en fossilfri verksamhet. Vi vill också kunna driva innovation inom hållbarhetsområdet genom fonden.

Spendrups ska vara fossilfria i den egna verksamheten år 2025. Tills vi har nått det målet klimatkompenserar vi för utsläppen i vår produktion och i våra egna transporter, med start för helåret 2018. De pengar som har avsatts till Generationsfonden används till det.

Klimatinvesteringar i Thailand

Spendrups klimatkompenserar genom att investera i en biogasanläggning i Thailand. Projektet kallas Bangna Starch Wastewater Treatment and Biogas Utilization Project och innebär att metan görs om till biogas som kan användas för energiproduktion. Det bidrar både till minskade växthusgasutsläpp och till att luftkvaliteten i området förbättras. Dessutom har det skapats nya jobb i området.

Projektet är registrerat under FN:s Clean Development Mechanism (CDM) som är kopplat till Kyotoavtalet. Det syftar till att låta industriländer investera i projekt som kan leda till minskade utsläpp i utvecklingsländer. Projektet är också certifierat enligt Gold Standard, den främsta standarden för klimatkompensation.

Vi söker 1000 goda idéer

För att göra framtiden mer hållbar måste vi hjälpas åt. Därför har Spendrups startat ”1000 goda idéer” där vi samlar in idéer till hållbara lösningar från medarbetare, kunder och leverantörer. De bästa idéerna kommer vi genomföra och stötta så mycket vi kan.

Läs mer om hur det funkar och skicka in din egen idé här.

1000 goda idéer

Vårt initiativ för att samla in hållbara idéer

Hållbarhetsresultat

Ta del av resultatet av vårt hållbarhetsarbete

Läs mer

Hållbarhetsstyrning

Ta del av väsentliga frågor, mål, värdekedja, risker med mera

Läs mer

Cookies används för att ge en bättre upplevelse av vår webbplats. Läs mer om våra cookies och om hur du kan avböja cookies