Hoppa till huvudinnehållTill navigationTill sök
Spendrups

KLIMATINVESTERING

"Tills vi har nått målet om att vara fossilfria 2025 kompenserar vi för utsläppen i vår verksamhet."


Anna Lidström, Hållbarhetschef

Klimatsatsningar genom Generationsfonden

2018 startade Spendrups Generationsfonden. Syftet är att snabbare minska våra utsläpp och stärka vårt hållbarhetsarbete i stort.

Vi avsätter pengar till fonden för att kompensera för våra egna utsläpp och för att främja omställningen till en fossilfri verksamhet. Vi vill också kunna driva innovation inom hållbarhetsområdet genom fonden.

Spendrups ska vara fossilfria i den egna verksamheten år 2025. Tills vi har nått det målet klimatkompenserar vi för utsläppen i vår produktion och i våra egna transporter, med start för helåret 2018. De pengar som har avsatts till Generationsfonden används till det. 

Klimatinvesteringar i Thailand

Spendrups klimatkompenserar genom att investera i en biogasanläggning i Thailand. Projektet kallas Bangna Starch Wastewater Treatment and Biogas Utilization Project och innebär att metan görs om till biogas som kan användas för energiproduktion. Det bidrar både till minskade växthusgasutsläpp och till att luftkvaliteten i området förbättras. Dessutom har det skapats nya jobb i området.

Projektet är registrerat under FN:s Clean Development Mechanism (CDM) som är kopplat till Kyotoavtalet. Det syftar till att låta industriländer investera i projekt som kan leda till minskade utsläpp i utvecklingsländer. Projektet är också certifierat enligt Gold Standard, den främsta standarden för klimatkompensation.