Hoppa till huvudinnehållTill navigationTill sök
Spendrups

VÄRDEKEDJAN

I takt med att vi närmar oss om målet om fossilfrihet i den egna verksamheten, intensifierar vi arbetet för att minska klimatpåverkan i hela värdekedjan.”  


Anna Lidström, hållbarhetschef  

Spendrups omställning till fossilfritt är i full gång. När vi kommer allt närmare målet tar vi sikte på nästa steg – att minska klimatpåverkan i vår värdekedja.

Så jobbar vi

I takt med att vi närmar oss målet om fossilfrihet, intensifierar vi klimatarbetet i hela värdekedjan. Sett till helheten, ligger nämligen större delen av de utsläpp som Spendrups orsakar utanför vår verksamhet. Spendrups arbetar redan med detta sedan länge, vad gäller till exempel transporter och förpackningar.

Övergripande mål

Vårt övergripande mål är att minska klimatpåverkan i hela värdekedjan.

Mål och gjort 2020

Helhetsgrepp om utsläppen

Tillsammans med en extern partner räknade vi på klimatpåverkande utsläpp i Spendrups hela värdekedja. Analysen, som baseras på 2019 års siffror, visade att majoriteten av utsläppen finns i scope 3, det vill säga indirekta utsläpp före och efter Spendrups egna verksamhet. Den främsta utsläppskällan är förpackningar, därefter råvaror och sedan transporter. Analysen kommer att ingå som underlag då vi sätter långsiktiga mål för Spendrups hållbarhetsarbete, bortom 2025.

Klimatpåverkan i värdekedjan

Från leverantör

 • Råvaror, 19%

 • Färdig dryck, 12%

 • Förpackningar, 33%

 • Kapitalvaror, 7%

 • Övriga inköp, 2%

Spendrups

 • Bränsle och elförbrukning, 10%

 • Transporter och distribution, 10%

 • Avfall i egen verksamhet, 0,2%

 • Tjänsteresor, 0,3%

 • Pendling, 1%

Till kund

 • Användning av sålda produkter, 6%

 • Avfall, end-of-life, 0,3%

Metod: Klimatberäkningen har utförts i enlighet med Greenhouse Gas (GHG) protokollet, en globalt vedertagen standard för klimatberäkningar. GHG-protokollet fördelar utsläppen mellan tre områden, så kallade scope, där scope 1 innefattar alla utsläpp som Spendrups har direkt kontroll över, scope 2 innefattar indirekta utsläpp relaterade till Spendrups inköpta energi och scope 3 innefattar alla övriga indirekta utsläpp som uppkommer i samband med Spendrups verksamhet. Beräkningen är baserad på 2019 års siffror och omfattar hela Spendrups-koncernen. Utsläpp i konsumentled har exkluderats.  


Gemensam styrka för klimatet

Spendrups ingår i Dryckesbranschens Klimatinitiativ. Initiativet startades av Systembolaget, Sprit- & Vinleverantörsföreningen och Sveriges Bryggerier. Det är ett gemensamt åtagande där aktörer i dryckesbranschen mäter sin klimatpåverkan och sätter mål för att minska den. Senaste rapporten är för 2019 och finns tillgänglig på Systembolagets webbplats.