Hoppa till huvudinnehållTill navigationTill sök
Spendrups

Goda arbetsvillkor i vår värdekedja

Spendrups ska vara en arbetsplats där alla känner sig säkra, trygga och välkomna. Vårt ansvar sträcker sig utanför vår egen verksamhet, till vår leverantörskedja och samhällena där vi finns.

Vi vill vara en arbetsplats med mångfald där alla känner sig inkluderade. Vi tror på styrkan i våra medarbetares olika erfarenheter och perspektiv och är övertygade om att det är en viktig del i vår framgång. Vår ambition är att ha en jämn könsfördelning till 2030. Vi mäter också i vilken utsträckning vi upplevs som en inkluderande arbetsplats med mångfald.   

Vi tror på starka relationer till vår omvärld. Genom att förstå våra kunders och konsumenters behov, och samhället vi verkar i, berikar vi oss med olika perspektiv och stärker vår förmåga att driva Spendrups framåt på ett långsiktigt framgångsrikt sätt.

Som inköpare av bland annat råvaror, förpackningar och färdiga drycker är en viktig del i vårt hållbarhets­arbete att ha en rättvis och hållbar leverantörskedja. Det ställer höga krav på oss och på våra leverantörer. Vårt mål är att alltid jobba med de bästa leverantörerna, sett till både kvalitet och hållbarhet.

Hållbarhets­satning 2022

KrogVis utbildar branschen

Monica Nordqvist driver projektet KrogVis på Spendrups med utbildningskoncept som bland annat syftar till att lyfta arbetsmiljön och -kulturen i restaurangbranschen.

Läs mer om KrogVis

Trygga och kreativa arbetsplatser för våra medarbetare

Genom vårt HR-arbete vill vi skapa trygga och kreativa arbetsplatser där var och en kan göra riktigt bra ifrån sig – för Spendrups och för sin egen utvecklings skull.

Läs mer om våra medarbetare

Bottles

En rättvis och hållbar leverantörskedja

Spendrups vill jobba med de bästa leverantörerna, sett till både kvalitet och hållbarhet. Vi gör noggranna bedömningar av prioriterade leverantörer i våra beslut om inköp och investeringar.

Läs mer om leverantörer

Sunda affärsprinciper för ett ansvarsfullt företagande

Genom vår affärsetiska kod tydliggör vi de krav vi ställer på oss själva och på de vi arbetar med. Vi vill vara säkra på att vi gör rätt saker, på rätt sätt. 

Läs mer om affärsetik

Projekt som främjar mångfald och inkludering i samhället

Genom vårt samhällsengagemang vill vi skapa sociala sammanhang som har betydelse för lokalsamhället, våra medarbetare och deras familjer. Organisationerna som valts ut ska matcha Spendrups värderingsmässigt, ha koppling till orterna där Spendrups verkar och i första hand vända sig till barn och ungdomar.

Läs mer om samhällsengagemang