Hoppa till huvudinnehållTill navigationTill sök
Spendrups

En rättvis och hållbar leverantörskedja

En viktig del i Spendrups hållbarhets­­arbete är en rättvis och hållbar leverantörskedja, vilket kräver att vi jobbar med rätt leverantörer.

Spendrups vill jobba med de bästa leverantörerna, sett till både kvalitet och hållbarhet. Vi gör noggranna bedömningar av prioriterade leverantörer i våra beslut om inköp och investeringar.

Det är viktigt att Spendrups medverkar till bättre arbetsvillkor och minskad miljöpåverkan hos odlare och leverantörer – både för arbetares och andra direkt berördas skull, för att leva upp till kunders, konsumenters och andra viktiga intressenters krav och för att våra drycker ska bli så hållbara som möjligt.

Som producent av drycker hör råvaror, förpackningar, transporter och tillverkningsutrustning till våra största och viktigaste inköp. Majoriteten av våra omkring 200 prioriterade leverantörer finns i Sverige och Europa, men vi har också leverantörer i andra delar av världen. Vi samarbetar med en rad olika dryckes­­partners, såsom Heineken och Schweppes International Ltd, och importerar öl från flera bryggerier runtom i världen.

Bryggeriets leverantörer

Vi ställer krav på våra prioriterade partners och genomför leverantörsbedömningar. Det innefattar leverantörer av råvaror, primärförpackningar och andra viktiga inköp samt leverantörer som verkar i riskländer och/eller har omfattande miljöpåverkan.

Nya och befintliga leverantörer ska agera enligt gällande lag samt enligt FN:s principer om mänskliga rättigheter, arbetsrätt, miljö och antikorruption. Vi förväntar oss också att Spendrups leverantörer ställer motsvarande krav på sina affärspartners. Detta utifrån vår uppförandekod för leverantörer.

Spring Wine & Spirits

Vårt dotterbolag Spring Wine & Spirits verksamhet och produkter skiljer sig från Spendrups, vilket gör att leverantörsbasen också ser annorlunda ut. Spring Wine & Spirits har ingen produktion, istället importerar, marknadsför och säljer bolaget vin och sprit, både från globala koncerner och små familjeproducenter. Bolaget jobbar med runt 90 producenter i Europa, Sydamerika, USA och Australien.

Under 2022 startade vi upp vårt leverantörsbedömningssystem. Genom det kan vi tillsammans med vin och sprit-producenterna arbeta med ständiga förbättringar. Spring Wine & Spirit har även, genom moderbolaget Spendrups, fått ökade resurser genom en dedikerad hållbarhets­strateg.